Namtichi Ameerikaa Volkaanoo Hawaayii meetira 20 keessatti kufe lubbuun bahe

Rescuers abseiled into the volcano to rescue the man Image copyright National Parks
Goodayyaa suuraa Rescuers abseiled into the volcano to rescue the man

Loltuun Ameerikaa Hawaayii keessatti volkaanoo meetira 20 keessatti kufe haalaan miidhamullee lubbuun hafeera.

Volkaanoon Kilawuyaa namtichi kun keessatti kufe volkaanoowwan baay'ee si'ataa addunyaa kanaa keessaa isa tokko.

Eegdonni Paarkii Biyyaalessaa Volkaanoowwan Hawaayii nama ganna 32 kana erga lubbuu baraaranii booda, namtichi osoo hin beekiin sibiila akeekkachiisaaf kaa'ame darbee keessatti kufe jedhaniiru.

Lafti inni irra ejjetee ture jalaa jigee gaara faana 300 ol ka'u irraa konkolaate jedhu namoonni ijaan argan.

Lafti dhiphoo haroo abidda volkaanoo qarqara jirtu akka namtichi guutummaan volkaanoo kana keessatti hin kufne isa baraarte.

Erga kufee sa'aatii sadiin booda lubbuun argamus daran miidhamee ture jedhu aanga'oonni paarkichaa.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Volkaanoowwan Hawaayii

Namoonni lubbuu baraaran haada dhedheeraa fi helikooptaraan gargaaramanii erga namticha baasanii booda gara hospitaalaa geeffame.

Volkaanoon Kilawuyaa namtichi kun keessatti kufe bara darbe dhohee mana jireenyaa 700 barbadeessee ture.

Paarkicha keessatti yeroo dhumaaf namni kan miidhame bara 2017 ture.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Hawaa'iitti laavaan volkaanoo Kiliweeya konkolaata liqimse

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata