Aadde Jo Aan Giriifiz: 'Otoo barreessuu danda'e silaa waa'ee turtiikoo Dambidoolloo ganna 35 nan barreessan ture'

Bara 1950 Joo Aan Girifiiz abjuu Afriikaa keessa jiraachuuf qabdu dhugoomsuuf, Itoophiyaa dhufuun dhugoomsite. Baroota hedduus dabarsite. Keessattuu turtiin koo ganna 35 Dambidoolloo keessaa adda jetti.

'Otoon barreessuu danda'e silaa waa'ee turtiikoo Dambidoollootti ganna 35 nan barreessan ture' jetti.

Viidiyoon: Firaafoolii Dhugaasaa fi Yaadataa Biraanuu