Eertiraan miidiyaalee hawaasummaa uggurte

What'sapp fi Feesbuukii Image copyright Getty Images

Ertiraatti tajaajilli midiyaalee hawwaasummaa addaan cituu isaanii maddeen gara garaa BBC'tti himan.

Guyyoota muraasa dura miidiyaaleen hawwaasummaa warri akka feesbuukiifi meseenjarii waan cufamaniif fayyadamuu akka hin dandeenye lammileen biyyattii ibsaniiru.

Odeeffannoon arganne akka ibsutti jiraattonni kanaan dura miidiyaalee hawwaasumma kan akka feesbuukiifi meesenjarii fayyadamaa turan.

Miidiyaaleen hawwaasummaa cufaman kanneeniin fayyadamuudhaaf namoonni appilikeeshinii VPN jedhamu dhorkaa kana cabsee darbuun fayyadamuu isaanii BBC'tti himaniiru.

Ertiraatti fuulawwan miidiyaaleen hawwaasa walitti fidan maaliif akka cufaman hanga ammaatti wanti ifatti beekame hin jiru.

Namoonni tokko tokko akka jedhaniitti Eertiraan ammaan tana guyyaa walabumaashee kanajachuuf qophaa'aa waan jirtuuf haala nageenyaan walqabatee takaanffii fudhatameedha jedhu.

Kanneen hafan ammo mormitoonni biyyoota alaa jiraatan ergaa karaa midiyaalee hawaasummaatiin dabarsan danquuf yaalii taasifameedha jedhu.

BBC'n yaaliin gama motummaa Eeritraatiin dhimmicharratti deebii argachuuf taasisee hinmilkoofneef.

Ragaan tamsaasa Intarneetii idil addunyaa aka mul'isuutti, bara darbee keessa Eertiraa keessa fayyadamtoota intarneetii kuma 71 yojiraatan, kunis baayina ummata biyyatii waliigalaa keessaa parsantaa 1.3 qofaadha.

Haalli kunis Eeritiraa biyyoota haguuggii inatarneetii gadaanaa qaban keessatti ramachiseera.

Odeessa kana irratti dabalata