Pitar Mutaarikaa: 'Kun nama du'e isinitti fakkaataa?'

Pirezidantii Maalaawii Pitar Mutaarikaa duula filannoo yeroo gaggeessan

Hoggantoonni biyyootaa Afrikaa yeroo garaa garaa dhukkubsataniiru, du'aniiru ykn erga agarree turre jedhuun lammiileen miidiyaa hawaasummaa gubbaa irratti ijoo dubbii godhatu. Kan Maalaawwiitti mudates akkana.

Duula irratti pirezidantiin Maalaawii Pitar Mutaarikaa waa'ee du'u isaanii namoonni haasa'aa turan irratti deebii kennaniiru.

Guyyaa kaleessaa, Roobii, giddu gala Maalaawwiitti namoota du'u isaanii miidiyaa hawaasummaa gubbaa isa haasa'aan dubbiin xuqaniiru.

''Kun nama du'e isinitti fakkaataa?'' jechuun deeggartoota isaanii konkolaataa poolisii gubbaa dhaabachuun gaafataniiru.

Lammiileen Maalaawii gaafa Kibxataa filannoo ni taasisu.

Torban darbe duula na filadhaa bulchaan biyyasii bakkeewwan garaa garaa biyyaattiitti tasisuu qaban tasa waan adda citef dubbiin du'aniiru ta'a jedhu tamsa'e.

Gaafa Roobii garuu namoonni dhibba hedduu ta'an yeroo pirezidantichi yeroo lammaffaaf biyya bulchuuf duula na filadhaa taasisan Saalimaatti arganiiru.

Duula irratti hiyyummaa xiqqeessuufi manneen barnootaa hedduu ijaarsisuuf waadaa seenaniiru.

Obbo Mutaarikaan bara 2014 aangootti kan dhufan yoo ta'u pirezidantii itti -aanaa biyyattii Saawuloos Chilimaa fi Laazaarus Chaakweraa jedhaman irraa morkiin cimaan isaan eeggata.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata

Geessituuwwan Intarneetii walitti dhiyaatan

Qabiyyee iddoola alaatiif BBC'n itti hin gaafatamu