Feesbuukiin namoota eenyummaaa sobaatiin akkaawuntii banatan uggure

Asxaa feesbuukii bilbilarratti Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Asxaa feesbuukii bilbilarratti

Feesbuukiin namoota maqaa isaanii isa sirrii hin taanee fi fakkeeffameen banatan fuulasaarraa haqeera.

Feesbuukiin haala kanaan banamu biyyoota Afriikaarratti kan xiyyeeffateedha kan jedhu Dhaabbati Feesbuukii keessattuu wayita filannoon ga'u haalaan mul'ata jedheera.

Akkaawuntii sobaa kana qindeessuu duuba jira jedhee kan shakke dhaabbata biyya Israa'eel ofirraa uggureera.

Namoonni akkaawuntii sobaatiin feesbuukii banatan yeroo baayyee ilaalcha siyaasaarratti xiyyeeffachuun barreessu kan jedhu Feesbuukiin keessaahuu wayita filannoofaa ni hammaata jedha.

Feesbuukiin odeeffannoo sobaa kanneen nama dogoggorsan fuula isaarraa balleessuu dhabuusaatiin yeroo baayyee ni qeeqama.

Bara 2016 akkuma Doonaaldi Tiraampi pirezidaantii US ta'aniin Feesbuukiin mala ittiin dhugummaa odeeffannoo adda baasu labsee ture.

Feesbuukiin hanga ammaatti akkaawuntii sobaa namoota 265 haquusaa beeksiseera.

Akkaawuntiin feesbuukii kunneen biyya Israa'elitti banaman kan jedhu Feesbuukiin kan argamanis biyyoota akka Naayijeeriyaa, Senegaal, Toogoo, Angoolaa,Niijeer fi Tuunisiyaa akkasumas biyyoota Laatiin Ameerkaa fi Kibba Baha Eeshiyaa keessatti ta'uu ibseera.

Dhaabbata Feesbuukitti Hoogganaan Damee Nageenya Saayibarii(cybersecurity) Nathaniel Gleicher namoonni toora kana keessa jiran fuula feesbuukii sobaa banachuun odeeffannoo barbaadan tamsaasanii hordoftoota hedduu horatu jedhan.

''Al tokko tokkommoo akka miidiyaa naannootti of ilaaluun odeeffannoo dhoksaadhaan ba'e jedhanii waa'ee siyaasaa barreessu.''

Akka qorannoo feesbuukiin geggeesseetti gochoonni akkanaa kampanii biyya Israa'eel 'Archimedes Group' jedhamuun hidhata qaba jedhu Obbo Gleicher.

Namoonnii kunneen hojii kanaaf jecha Muddee bara 2012 fi Ebla bara 2019 maallaqa Doolaara Ameerkaa kuma 812 ramadanii hojjechaa turan jedha Feesbuukiin.

Biyyoota Afriikaa akkaawuntii sobaan irratti fuulleffataman ja'an keessaa shanan isaanii erga bara 2016 as filannoo geggeessaniiru, Tuuniziyaan ammoo bara kana gara dhumaarra geggeessiti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata