Itoophiyaan humna ibsaa Sudaaniif guutummaatti Jabutiif ammoo gariin dhiyeessuu dhaabde

Gilgel Gibe III Image copyright Getty Images

Itoophiyaan humna ibsaa Sudaaniif guutummaatti Jabutiif ammoo gariin dhiyeessuu dhaabuu Ministeerri Bishaanii, Jallisiifi Enerjii beeksiseera.

Akka ibsa Ministeerichaatti sababiin humna ibsaa guutummaa biyyaattiitti addaan ciccitaa jiraachuu bishaan hidhaawwan humna ibsaa keessa jiran waan hir'achaa deemaniif.

Ministirri Dr. Injinar Sileshii Baqqalaa ibsa har'a kennaniin humni ibsaa addaan ciccituun kan mudte hir'ina roobaa irraan kan ka'e hidhaa Gilgel Gibee Sadaffaa keessa bishaan jiru hir'achuusaatiin jedhan. Yeroo ammaa kanatti humni ibsaa dhiyaatu Meggaa Waattii 476'n waan hir'ateef hir'inni kun uumame.

Sababii kanaanis galii humna ibsaa Sudaaniifi Jabutiitti gurguruudhaan argachaa turte dolaara miliyoona 180 akka addaan kuttu beeksifteetti.

Haaluma kanaan, humna ibsaa Sudaaniif guutummaatti Jabutiif ammoo gariin dhiyeessuu dhaabbateera.

Hir'ina uumame kanaan walqabatee humni ibsaa guutummaa biyyattiitti Waxabajji 30, 2011 A L I irraa jalqabee dabareewwan sadiidhaan ta'a jedhameera.

Torbeewwan darban keessa hir'ina humna ibsaa mudateen dhaabileen daldalaafi namoonni dhuunfaa rakkoon cimaan isaan mudataa tureera.

Hoji-gaggeessaa Hotelaa kan ta'an Obbo Hayimaanot Limenew humni ibsaa addaan ciccituun hojii isaaniirraan dhiibbaa guddaa qaqqabsiiseera jedhu.

Ibsaan addaan ciccituun kan barame ta'us torbeewwan darban keessa garuu hedduu hammateera.

Guyyaatta mana shiroo qabdu keessatti maamiltoota 40 hanga 50 kan keessummeessituuf jiraattuun magaalaa Finfinnee naannoo Askoo Aadde Maahider Tasfaayes rakkoon ibsaan ciccituu kun rakkisaa ta'uu dubbatti.

"Keessummaa torban kana keessa guyyaa guutuu badee gara halkanii waan dhufuu hojiikoorratti rakkoo uumeera," jetti.

Ibsi Ministeera Bishaanii, Jallisiifi Enerjii har'aa kunis namoonni ibsaan dabareedhaan akka ta'u beekanii akka of qopheessaniif kenname.

Odeessa kana irratti dabalata