Kevin Mallory: Hojjetaan CIA duraanii Chaayinaaf iccitii kenne hidhame

Kevin Mallory Image copyright ALEXANDRIA SHERIFF'S OFFICE
Goodayyaa suuraa Kevin Mallory

Qondaalli CIA duraanii iccitii waraanaa biyyattii dabarsee Chaayinaaf kennuun himatamee hidhaa waggaa 20'n adabamuu isaa Biiroon Haqaa US beeksise.

Namni umurii waggaa 62 Kevin Mallory, yakka iccitii baasee kennuutiin shakkamee Waxabajjii darbe torban lamaaf erga dhaddachi isaa taa'amee boodadha yakkamaa ta'uunsaa kan barame.

Afaan mandariin bareechee kan dubbatu Kevin Mallory, qaama nageenyaa olaanaa biyyattii ta'ee beekamtii kan qabuu fi ragaalee dhimma nageenyaa biyyattii hunda argachuu nama danda'u ture.

Namni kun iccitii waraanaa US doolaara Ameerkaa 25,000tti Chaayinaatti gurgurachuunidha kan inni yakkame.

Wayita namni kun ragaawwan barreeffamaan jiran gara dijiitaalaatti geeddaree mimoriidhaan qixeessee qopheessu viidiyoon mul'isu akka ragaatti mana murtii irratti dhiyaateera.

Akka Biiroon Haqaa US jedhutti namni kun Bara 2017 ji'a Bitootessaa fi ebla keessa ergamtoota Chaayinaa waliin deddeebi'aa walargaa ture.

Kevin Mallory hojiiwwan iccitii fi of eeggannoo olaanaa barbaadan hedduu mootummaa waliin hojjechaa ture.

Qondaala olaanaa CIA fi Humna Waraanaa UStti ammoo damee tikaaf hooggansa olaanaa ta'ee hojjechaa ture.

Dhimmi qondaaltonni olaanoon damee tikaa fi nageenya mootummaa US iccitii dabarsanii Chaayinaaf kennuu kun haala yaachisaa ta'een US keessatti irra deddeebiin mul'ataa jira.

Jalqaba bara kanaarratti qondaalli CIA duraanii Jerry Chun Shing Chaayinaaf iccitii kenneera jedhamuun yakkameera.

Waxabajjii darbe ammoo qondaalli damee tikaa US duraanii Ron Rockwell Hansen osoo Chaayinaaf iccitii dabarsaatti jiruu qabamuun adabameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata