Taayilaanditti sareen daa'ima lubbuun awwaalamte baraarte

Piin Poong jedhamti sarittiin Image copyright Khaosod

Daa'ima haadha isaa waggaa 15nin kaaba Taayilaanditti lubbuun otoo keessa jirtuu awwaalame jedhame dha sareen kan baraarte.

Haati ulfa ishee maatiin akka hin barreefi jecha dha kan daa'ima dhiiraa kana kan awwaalte.

Sareen Piing Poong jedhamtu ganda Baan Noong Kahaam keessatti iyyaa lafa qotaa ture. Abbaan qabeenya saree ''achii miila daa'imaa lafa keessaa mul'atun arge'' jedhan.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Sareen cucitii haadha hinqabnee kunuunsaa jirti

Namooti naannoo, daa'ima battaluma sana gara hospitaalaa geessan, doktaroonni erga isa qulqulleessaniin booda fayyaa tahuu himan.

Abbaan qabeenyaa Usaa Nisaa'ikahaa sareensaa Piing Poong konkolaataan isa dhahee miila isaa tokkoo akka dhabe dubbata.

Gaazexaa biyyatti Kaahoosod jedhamutti ''amanamaafi ajajamaa gatii taheef hanga yoonaa na faana ture, yeroon qe'ee oolus ana faana loon tiksa. Namni asii hundi isa jaalata. Saree ajaa'ibaati'' jedhan

Image copyright Khaosod
Goodayyaa suuraa Piing Poong balaan konkolaataa irra gaheeti kan miila isaa tokko dhabe

Haati mucaa, daa'ima gatuufi ajjeesuuf yaaluun himatamtee jirti.

Qondaalli buufata poolisii Chuum Fuu'aang, Paanuwaat Putaakaam, haati mucaa maatiifi ogeessa xiin-sammuun kunuunsamaa jirti jechuun gaazexaa Bangkok Post

Gochaa isheettis akka gaabbite himeera.

Maatiin haadha mucaa, daa'ima guddisuuf murteessaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata