Botsiwaanaan uggura adamoo arbaarra keessee turte kaaste

Arba
Goodayyaa suuraa Arba, gareedhaan

Botsiwaanaan erga adamoon arbaa dhorkamee as walitti bu'iinsi arbaa fi dhala namaa hammaateera jechuun uggura adamoo arbaa irra keessee turte kaaste.

Ooyiruu qonnaarraa midhaan manca'aatti jiras jedha mootummaan biyyasii.

Uggura adamoo arbaa bara 2014 keessa hojiirra ooluu eegale kan qeeqan, seerichi qonnaan bultootaa fi adamsitoota arba irraa fayyadamaa turan baay'ee miidhe jechuun mormaa turan.

Botsiwaanaan arba 130,000 qabaachuudhaan addunyaarratti beekamtuudha.

Murteen Botsiwaanaa kun ajandaa siyaasaa tolfachuuf yaadameeti jechuun warri eegumsa naannoorratti hojjetan qeeqa kaasaa jiru.

Akkasumas maqaa gaarii biyyattiin gama eegumsa naannotiin addunyaarratti qabdu kan balleessuu fi galii biyyattiin tuurizimiirraa argattu kan akkaan miidhuudha jedhan.

Hojii albuuda baasuutti aansee biyyattiif sharafa alaa argamsiisuudhaan dameen tuurizimii sadarkaa lammaffaarra jira.

Image copyright Science Photo Library

Mootummaan maal jedhe?

Pirezidaantiin Botsiwaanaa Mokgweetsi Masisi Waxabajjii darbe koree dhimma uggura adamoo arbaa bara 2014 kaa'amee sakatta'ee fooyyessu hundeessan.

Guraandhala darbe koreen kun adamoon deebi'ee akka hayyamamu murteesse.

Ministeerri eegumsa Naannoo, Qabeenya Uumamaa fi Tuurizimii Botsiwaanaa adamoon arbaa dhorkamuusaatiin walitti bu'iinsi arbaa fi dhala namaa gidduutti waan hammaateef adamoo deebisnee hayyamuun rakkoo kana ni fura jedheera.

Ardii Afriikaa keessa baay'inni Arbaa 415,000 kan ga'uudha, garuu sababa ilkaan isaaniif waan adamsamaniif lakkoofsi arbaa haalaan hir'achaa jira.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Indiyaa Kibbaatti viidiyoon arbaa osoo tamboo haarsuu waraabamee gaaffii uumaa jira.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata