Komediyaaniin US lammummaa Ertiraa argatte

Tiffaanii Haddush
Goodayyaa suuraa Tiffaanii Haddush

Komediyaaniiniifi taatoon fiilmii US Tiffaanii Hadish lammummaa Ertiraa argatte.

Lammummaan abbaan Komediyaanii kanaa garuu Ertiraadha.

Tiffaaniin yeroo ammaa kana guyyaa bilisummaa Ertiraa kan waggaa 28ffaa kabajuudhaaf biyyattii deemtee jirti.

Ministirri Odeeffannoo mootummaa akka fuula Tiwiitera isaaniirratti suura ishee baasanii akka agarsiisanitti kabaja guyyaa bilisummaa kana uummata waliin Roobii daandiitti baatee kabajaa oolteetti.

Tifaaniin bara darbe sirna awwaalcha abbaashee Obbo Sihaayyee Reddaa Haddishirratti argamuuf Ertiraa dhuftee ture. Yeroodhuma kana ammoo firootashee waliin walbarteetti.

Yeroo daawwannaa ishee kana Pirezedaant Isaayyaas Afe-worqii waliinis walargitee turte.

Dippilomaatiin Ertiraa Waashingiteen jiru fuula Tiwiitera isaarratti akka mirkaneessetti Tifaaniin "guyyaa bilisummaa miira addaa qabu kana yeroo kabajaa jiramutti" lammummaa Ertiraa argatteetti.

Tifaaniin bara 1979 Loos Anjalas keessatti kan dhalatte yommuu ta'u , tapha televijiinii Loving You is Wrong jedhamu walitti fufinsaan darbuufi fiilmiii komeediin Girls Trip jedhamu keessatti hedduu beekamti.

Image copyright MH

Yeroo ammaa kanasa agarsiisa komeedii televijiiniidhaan walitti fufinsaan darbu The Last O.G keessatti qooda fudhataa jirti.

Ertiraan biyyaa paartii tokko qofaan bultu yommuu ta'u erga bara 1993 bilisoomtee booda Pirezedaanti Isaayyaastu bulchaa jira.

Ertiraanonni sababii imaammata haccuuccaa isaatiif biyyaa ba'an yaaddoo qabamuu dandeenya jedhuun biyyatti deebiyuu hin danda'an.

Odeessa kana irratti dabalata