MM Abiy Ahimad siidaa B/Janaraal Taaddasaa Birruu eebbisiisan

MM Abiy fi Pirezidantii I/aanaa Oromiyaa

Ministirri Muummee Abiy Ahimadiifi Pirezidantiin I/aanaa Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Giddu gala aadaa Oromoo Salaalee fi Siidaa yaadannoo B/Jeneraal Taaddasaa Birruu magaala Fiicheetti ijaarame har'a eebbisiisan.

Galmi kun baasii birri miiliyoona 91.5 kan ijaarame yoo ta'u bara 2005'tti ture ijaarsisaa kan eegalame.

Keessoo isaatti galmoota walgahii maqaa gootota godinichaa B/ Jeneraal Taaddasaa Birruu, Agarii Tulluu, Magarsaa Badhaasaa(Abune Pheexiroos), Abbabaa Biqilaa, Hayilemaariyaam Gammadaa fi Abbichuutin kan moggaafaman qaba.

Galmi guddichi giddugalichaa kan B/Jeneraal Taaddasaan moggaafames namoota 2000 qabachuu kan dandahuudha.

Giddu galli kun sagantaawwan aartii hawaasummaa fi siyaasaa gurguddaa ni keessummeessa jedhamee eegama.

Mooraa giddu gala aadaa kana keessatti Birrii miiliyoona 3.8'n kan ijaarame siidaan B/Jeneraal Taaddasaa Birruus har'a MM Dr. Abiy Ahimadin eebbifameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata