Hogganaan garee fincilaa Sudaan duuti itti murteeffamee ture biyyatti deebi'an

Yaasir Armaan, Warraaqsa Uummattota Sudaan Kaabaa
Goodayyaa suuraa Gareen finciltoota Yaasir Armaan bulchiinsa naannoo Biluu Naayilitti Omaar al-Bashiiriin lolaa turan

Hogganaan garee fincilaa Sudaan bakka isaan hin jirreetti duuti itti murteeffame ture baqannaa waggaa baayyeen booda biyyatti deebi'aniiru.

Yaasir Armaan fincila naannoo bulchiinsa Biluu Naayilitti bara 2011tti ka'e keessaa harka qabu jedhamuun himataman.

As deebii isaanitti rakkoon qondaaltota mootummaarraa akka isaan hin mudanne himameera.

Omaar al-Bashiir erga aangoo irra gadi bu'anii torban jaha booda kan deebi'an haasaa nagaa buusuu irratti ni hirmaatu jedhame eegama.

Armaan garee fincilaa SPLM jedhamu bara 1980tti bulchiinsa Kaartuum yoo lolu Sudaa Kibbaa deemuun itti makaman.

Bara 2011tti Sudaan Kibbaa erga foxxoqxeen booda garee fincilaa SPLM-N hundeessuun loltuu Omaar al-Bashiir finciluu itti fufan.

Omaar al-Bashiir baatii Eblaatti mormii ummataa booda aangoorraa kaafamanii, manni maree waraanaa aangoo qabate.

Manni maree waraanaafi warraaqsi mormitootaa waa'ee egeree biyyattii irratti marii taasisaa turan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata