Tiraamp yaalii misaa'ela Kooriyaa Kaabaa 'meshaalee waraanaa xixiqqaadha' jedhan

MM Jaappaan Shinzo Abee Pirezidanti US Donaald Tiraamp waliin golfii taphataniiru Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa MM Jaappaan Shinzo Abee Pirezidanti US Donaald Tiraamp waliin golfii taphataniiru

Pirezidantiin Yunaayitid Isteet Donaald Tiraamp yaaliin niwikalara Kooriyaa Kaabaa tibbanaa akka isaan hin yaaddessine ibsan. Yaadni kunimmoo gorsaa nageenyaa isaaniin wal darba.

Akkuma Jaappaan qubataniin tiwitara isaanii irratti barreessaniin, Obbo Tiraamp yaalii niwikalara Kooriyaa Kaabaa ''meeshaa waraanaa xixiqqoo'' jedhaniiru.

Gorsaan Nageenya Biyyaalessaa Yunaayitid Isteet Joon Booltan gaafa Sambataa dubbataniin wanti Kooriyaan Kaabaa raawwattee murtee Biyyoonni Gamtoomani (UN) biyyattii irratti dabarse ni darba jedhaniiru.

Obbo Tiraamp har'a ganama MM Jaappaan Shinzo Abbee waliin ciree nyaachuun ergasii tapha golfii taphachuun imala isaanii Jaappaan eegalaniiru.

Obbo Tiraamp: ''Kooriyaan Kaabaa meeshaalee waraanaa xixiqqoo dhukaasuun ummata koofi kaan jeeqaniiru. Anaan garuu nan jeeqne,'' jedhaniiru.

Dabalanis, ''Obbo Kiim waan waadaa naaf seenan akka eegan abdiin qaba,'' jedhan.

Obbo Boltaniifi Obbo Abeen lamaanuu Kooriyaan Kaabaa murtee Biyyoota Gamtoomani (UN) cabsiteetti jedhani yaadu.

Yaadaan wal darbuun pirezidantii fi gorsaa isaanii rakkoo Venezuwelaafi Iraan waliin Yunaayitid Isteet qabdu furuuf jetturrattillee waldarbeera.

Kooriyaan Kaabaa tibbana maal dhukaaste?

Bara darbe hoggantoonni US fi Kooriyaa Kaabaa erga Singaapporiitti wal argatani dubbatani booda hariiroon isaanii lamaan fooyyee agarsiisee ture.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Kim Joong Un pirezidantii Yunaayitid Isteet waliin Onkololeessa keessatti mari'ataniiru

Haa ta'u malee, tibbana keessumaa mariin hoggantoota lamaanii Viyeetinaamitti taa'ame waligalteen ala xumurumee booda gara duriitti deebi'eera.

Yeroo kanatti ture Kooriyaan yaalii meeshaa waraanaa hedduu kan taaisste. Pirezidant Kim Choong Unillee yaalii misaa'ela kana irratti argamanii turan.

Obbo Tiraamp dhimma daldalaafi nageenyaa irratti mari'achuf Jaappaan seenanis yaaliin misaa'ela fi sagantaa niwikilaraa Kooriyaa Kaabaa ijoo dubbii ni ta'a jedhame eegama.

Odeessa kana irratti dabalata