Hogganaan duraanii mana hidhaa Ogaaden qabamani Itoophiyaatti dabarfaman

Hogganaan duraanii Haasan Ismaa'el Ibraahim [Haasan Deere] daangaa Somaaliyaan Itoophiyaa daangessitutti qabaman
Goodayyaa suuraa Hogganaan duraanii Haasan Ismaa'el Ibraahim [Haasan Deere] daangaa Somaaliyaan Itoophiyaa daangessitutti qabaman

Hogganaan duraanii mana hidhaa Ogaadeen Haasan Deere to'annoo jala oolan.

Mana hidhaa naannoo Somaalee argamu kana keessatti dararaan guddaa hidhamtoota irratti raawwachaa turuutu himama.

Hogganaan duraanii kuni Haasan Ismaa'il Ibraahim kan jedhaman yoo ta'u maqaa masoo ''Haasan Deere'' jedhamuun beekamu.

Hogganaan kuni Somaaliyaa keessa to'annoo jala kan oolan yoo ta'u Itoophiyaatti dabarfamani kennamaniiru.

Yeroo ammaas gara Jigjigaa geeffamaa kan jiran yoo ta'u himannaan bakka itti baname Finfinnee akka geeffamu danda'anis himameera.

Maddeen BBC'tti akka himanitti Haasan Deeren daangaa Somaaliyaan Itoophiyaa daangessitu, magaalaa daangaa irra jirtu Goldagobitti eeruu jiraattonni humnoota nagaaf kennanin to'annoo jala oolan.

Haasan Deeren dararama hidhamtoota irratti naannoo Somaalee keessumaa mana hidhaa Ogaaden [Jel Ogaaden] jedhamutti raawwatef gahee olaanaa qabu jedhamani kan barbaadamaa turan.

Pirezidantii duraanii naannichaa Abdii Omar dabalatee shakkamtoota 40 ol ta'aniifi sarbama mirga namoomaan kanneen himannaan itti baname keessaa tokko akka ta'anis himameera.

Qondaalli kuni eenyu?

Qondaalli kuni bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti yeroo adda addaa itti-gaafatama nageenyaafi basaasa irratti tajaajilaniiru.

Isaan keessaa, hogganaa nageenyaa naannoo Somaalee, hogganaa manneen amala sirreessaa naannichaa, hogganaa mana hidhaa Ogaaden, akkasumas poolisii naannoo keessa koloneela ta'un tajaajilaniiru.

Hidhamtoota mana hidhaa Ogaaden irratti wantoonni sukkaneessaa raawwachuu mootummaan naannichaa fi kan federaalaa ibsuun isaanii ni yaadatama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata