Qeellam Wallaggaa Muggiitti namoonni jaha ajjeefaman

Kaartaa Dambidoolloo
Goodayyaa suuraa Magaala Godina Qeellam Wallagga, Dambi Dolloo

Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Anfilloo Magaalaa Muggiitti namoonni jaha ajjeefamu qondaalli motummaa tokko himan.

Qondaallii motummaa fi jiraattonni naannichaa dhimma kana irratti dubbisne, gaafa Wiixataa guyyaa walakkaa keessa Raayyaa Ittisa Biyyaa irratti boombiin darbatamu isaa himanis akkaataa ajjeechaan raawwate irratti garuu yaada garaa garaa himu.

Waajjira ODP [Oromo Democratic Party] godina Qeellamitti itti-gaafatamaan pablisitiifi yaada ummataa kan ta'an Obbo Hamzaa Abdulqaadir boombii kan darbate miseensota WBO [Waraana Bilisummaa Oromoo] ta'u himu.

Boombiin kuni magaalaa Muggii ganda 02'tti miseensota Raayyaa Ittisa Biyyaa Gaambellaa irraa gara magaalatti dhufan irratti darbatame.

Kan darbatanis kan du'anis miseensota WBO ta'u qondaalli kuni akka odeeffannoo qaban BBC'tti himaniiru.

Haa ta'u malee, jiraattonni magaalatti dubbisneefi namoota du'an owwaallera jedhan immoo, boombii osoo hintaane dho'insa booda raayyaatu nama ajjeese jedhu.

Lakkoofsa nama ajjeefamanis torba akka tahe jiraattonni himanis, qondaalli dubbifne garuu jaha akka ta'eefi namoota miidhaman keessaa kan du'e jiraachuu qulqulleeffachuu akka qaban himaniiru.

Waraanni bosonatti hafe yeroo hedduu miseensonni isaa akka hin ajjeefaminiifi namoonni nagaa akka ajjeefaman ni ibsa.

Eenyummaa namoota du'an ilaalchisuun qaama walaba ta'eerraa qulqulleeffachuun hin danda'amne. Kanaan dura, Abbootiin Gadaa waraana simachuuf imalan Anfillootti butamani ture.

Ajjeechaan akkasi yeroo darbes Godina Gujiitti raawwate ture.

Waraanni mootummaa nageenya kabachiisuuf gara Lixaafi Kibba biyyattiitti imale miseensonni WBO riphanii haleellaa irratti akka raawwatan ibsu.

Gama kaaniin, deeggartoonni waraana bosonatti hafe immoo haleellaan jabaa waraana mootummaa irratti akka raawwate yeroo hedduu ibsanis wanti qabatamaan beekamu hin jiru.

Qondaaltonni Adda Bilisummaa Oromoo dhimma ajjeechaa raawwatuu fi waan mudataa jiru ilaalchisuun waraana koree teknikaatiif dabarsine kennineerra jechuun yaada kennuuf fedhii hin qaban.

Ministirri Muummee Dr Abiy Ahimad erga gara aangootti dhufanii as jijjiiramni siyaasaa hedduu biyyattiitti galmaa'us rakkoon nageenyaa bakka bakkatti mudatu qormaata bulchiinsa aangorra jiru ta'eera.

Odeessa kana irratti dabalata