Hogganaan Boeing maatii namoota du’anii, imaltoota ifatti dhiifama gaafatan

Hogganaa Boeing Deenis Muyinbarg Image copyright CBS NEWS

Hogganaan Boeing Deenis Muyinbarg 'CBS NEWS' waliin turtii taasisaniin maatii namoota balaa xiyyaara kanaan lubbuu dhaban dhiifama gaafataniiru.

Hogganaan kuni kanaan dura dhiifama kan gaafatan yoo ta'u kuni kan lammataati.

Xiyyaarri Daandii xiyyaara Itoophiyaa Guraandhala darbe erga caccabee lubbuu namoota heddu galaafate as dhiifama gaafatanis abbaan balaliisaa xiyyaarichaa ''turaniiru'' jedhani turan.

Hogganaan kuni ''balaan dhaqqabe baay'ee nu gaddisiseera'' jedhaniiru.

Balaa balalii ET302 irratti gaheen namoonni 157 du'uun isaanii ni yaadatama. Isa dura ji'a shan dura immoo xiyyaarri Laayin Eyir kufee caccabee namoonni 189 du'aniiru.

Deenis Muyinbarg ''wanta mudateef dhiifama gaafanna, balaa lamaanuun namoonni du'u isaanitti dhiifama gaafanna'' jedhaniiru.

Hogganaan Boeing kuni akka namoota maatii of biraa dhabaniin dhiifama jedhanii '' wanti mudate akka hogganaa dhaabbatichaattis kallattiidhaan dhiibbaa na irratti uumeera,'' jedhan.

''Booying keessatti waggoota 34 darbee keessatti rakkoon kuni isa guddicha. Waan mudate jijjiiruu dhabnuus dhimmi nageenyaaf fuula durattii xiyyeeffannoo ni kennina.''

Booying ''fuladurattis nageenyi isaa amansiisaa'' akka ta'u CBS'f himaniiru. Balaa xiyyaarri MAX 737 Itoophiyaafi Indooneshiyaatti kufee caccabe as hogganaan kuni gaaffiifi deebii yeroo taasisan kuni kan jalqabaati.

Hogganaan Booying balaa xiyyaaraa lamaan namoota balaa kanaan maatii ykn jaalallee of biraa dhaban alatti namoota xiyyaaraan imalan mara dhiifama gaafataniiru.

''Imaltoota nurratti abdii dhaban dhiifama gaafanna. Maamiltoota keenya irratti yaaddoo uumuun keenya ni gaabbisiseera,'' jedhaniiru.

Boeing waan mudatef sababni ana jechuun alatti fooyya'iinsa barbaachisu akka taasisan himaniiru.

Odeessa kana irratti dabalata