Baqattoonni lammilee Itoophiyaafi Eertiraa Libiyaa gara Xaaliinitti geeffaman

Baqattoota itoophiyaa fi Eeritiraa Image copyright UNHCR Libya

Baqattoonniifi koolu galtoonni 150 ol ta'an maagalaa gudditti Libiyaa Tiriippooliidhaa gara Xaaliyaaniitit geefamusaanii Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii beeksiise.

Goodaantoonni kanneen keessaa 65 kan ta'an daa'imman yoo ta'an 13 ammoo kan umuriin isaanii waggaa tokkoon gadiiti jedhameera.

Baqattoota kanneen keessattis Itoophiyaafi Eertiraa dabalatee lammileen Somaaleefi Suudan keessatti akka argaman himameera.

Baqattoonni kunneen irra caallisaanii hirrina nyaataatiin qaamnisaan kan miidhameefi dhukkuba garaa garaatiin kan miidhaman.

baqattoonni hedduunis jireenya fooyya'aa barbaacha gara awurooppaatti imaluuf gara Liibiyaa kan adeeman yoo ta'u, turtii isaanitiin hidhaafii dararamatu isaan eega.

haalli kunis wal waraansa Liibiyaatti gaggeeffamaa jiruun walqabatee baayyee cimaa ta'usaa gabaastoonni ni mul'#isu.

''Haalli isaan keessatti argaman baayyee yaaddeessa waan ata'eef biyyoonni baqattoota kanneen baasuuf wal ta'u qabaatu,'' jechuun ture itti gaafatamaan waajjira motummoota gamtoomanii damee Libiyaa Jiin Paawul Kaavaaliyarii kan haalicha ibsan.

Odeessa kana irratti dabalata