DR Kongootti namoonni 2,000 dhibee Iboolaan qabaman

Waldaan qaaxxamura diima namoota kabajaan namoota du'an awwale Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa DR Koongootti tamsa'inni Iboolaa seenaa keessatti hammeenyaan isa 2ffaadha

Anga'oonni DR Koongoo ji'oota 10 keessatti dhibeen Iboola namoota 2,000 ol irratti mul'achuu himan.

Ministeerri Eegumsa Fayyaa biyyattii dhukkubni namoota qabe harka 3 keessaa 2 lubbuu kan baasuu akka ta'e himan.

Weerarri dhibee kanaa kan bahaa DR Koongootti mul'ate seenaa keessatti isa guddinaan lammaaffaa ta'u torban kana keessaatti dabalaan mul'ate agarsiiftuudha jedhame.

Haata'u malee, Ogeeyyiin fayyaa tamsa'iina dhibichaa akka hin to'annee jeequmsiifi amantee irraa dhabuun akka hin to'anne gufachiisaa jira.

Dhaabni tola ooltummaa Oxfam akka himetti Hagayyaa irraa kaase hanga ammatti lubbuu namoota 1300 oli dabarse.

Jiraachuu dhibichaa namoonni shakku . Namoonni kaanimmoo ogeeyyi fayyaa hin amanan, rakkoon kun to'annoo dhibicha gufachiise. Baha biyyatti keessatti jeequmsi mudate akka hin to'atamne ittuu hammeesse.

Ji'a Amajjirraa amma Caamsaatti dhaabbileen fayyaa 40 olitu aleelame. tibbana walitti bu'iinsi ture garuu hir'ateera.

Dhaabbanni fayyaa Addunyaa biyyoota birootti carraan bal'achuusaa xiqqaa ta'u beeksise, garuu biyyoota ollaatti tamsa'uu akka danda'u akeekkachisera.

Weerarri dhibichaa biyyoota lixa Afrikaatti bara 2013 irraa amma 2016tti lubbuu namoota 11,310 dabarsuutu yaadatama

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata