Kaaba Keeniyaa Mandheeraatti tajaajilli geejibaa Sababa sochii al-Shababiin dhabbate

Loltoota al Shabaab Somaaliyaa kessaatti. Image copyright AFP

Sochiin Al-Shabaab Kaaba Baha Keeniyaatti taasisaa jiru tajaajilli baasii deddebisa uummataa akka dhaabbatuuf sababa tahuu himame.

Abbootiin taayitaa Keeniyaa baasotni uummata deddeebisan gara Kaaba Baha biyyatti naannoo daangaa magaalaa Mandheeraa akka hin deemneef dhorke.

Loltootni al Shabaab osoo gara magaalichaa galanii daandii irratti argamaniiru odeeffannoo jedhu hordofuun akka dhorkanis himaniiru.

Akka yaada qondaaltota kanneeniitti loltootni Al-Shabaab daandii Naayiroobii fi Mandheeraa wal qunnamsiisu bakka El Waak fi Raamaa jedhamu gidduutti argamani.

Baasiin tokko iyyuu El Waak irraa bahuun gara Mandheeraa hin deemne. Kana irraa kan ka'es namootni hedduun imaluu barbaadan danqamanii jiru.

Hidhattotni kunneen Kanaan duras baasota imaltoota deddebisan irratti xiyyeeffatanii ture jedhama.

Bara 2014 baasiin barsiisota fe'ee deemaa ture Kaawontii Mandheeraa keessatti al Shabaabiin haleelamuun lubbuun namoota 28 galaafateera.

Torban darbe keessa hidhattotni Al-Shababii fi humni Nageenyaa Keeniyaa dhukaasa wal irratti bananiin poolisiin Keeniyaa tokko yoo ajjeefamu hidhattoota keessaas namni tokko ajjeefamnii ture.

Al-Shabaab Keeniyaa bakkeewwan garaagaraatti haleellaa garaagaraa geessisaa tureera. Keessumaa Kaaba Keeniyaa naannoo Mandheeraatti irra deddeebiin haleellaa geessissa tureen lubbuun namoota hedduu darbeera.

Keeniyaan humna waraanaa akkuma biyyoota Gamtaa Afrikaa kaanii Al-Shabaabiin haa waraananiif gara Somaaliyaatti erguunshee akka hidhattota al-Shabaab mufachiises himama.

Kanaaf kaampii buufata loltoota Keeniyaa Somaaliyaa keessa turaniis kanaan dura rukutuun isaanii ni yaadatama. Haleellaa gareen kun dhiyeenya hoteela beekama Dusit Naayiroobii jiru irratti raawwates ni yaadatama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata