Namichi barattoota Musilimaa sadii ajjeese hidhaa umrii guutuun adabame

Kaareg Hiiiks bara 2015 mana murtiitti Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Kaareg Hiiks bara 2015 barattoota ajjeesu amaneera

Namtichi barattoota musilima sadii Yuunversiitii Kaaba Kaarolina cinatti ajjeesuun himatame hidha umrii guutuun adabame.

Kaareg Hiiks misirroota gaa'ilasaani dhiyootti raawwatan Dehaa Barakaat fi Yusoor Mohaammad fi obboletti Yusoor Abu Salhaa jedhamtu Chaappel Hiitti iddoo jedhamutti ajjeese.

Ajjeechaa sadarkaa 1ffaa sadii raawwachuun si'a sadii hidhaa umrii guutuun itti murtaa'e.

Haadha abbaa warraashee ijoolleesaanii shanan ajjeeseef araara gaafatte

'Hidhamuun koo lubbuun jiraachuuf carraa kan biraa naaf kenne'

Maatiin barattoota miidhamanii jibba amantiisaaniif irratti qiyyaafachuun Hiiks himatan.

Poolisiin akka ibsetti, waldhabbiin giddusaanitti kan jalqabame ji'a Guraandhalaa bara 2015 manasaani duratti konkolaataa dhaabbachurratti ture .

Image copyright Our Three Winners/Facebook

Viidiyoon bilbilaan yeroo sanatti waraabame dhukaasa ture dhaddacha mana murtirratti agarsiifame Hiiks balbala koo dura konkolaata dhaabbachuu hin qabdu jedhe wayita dubbatu mul'ise .

Viidiyoo kanarratti Barakaat sagalee tasgabbii qabuun namtichatti dubbataa ture. Haata'u malee, Hiiks obboloota dubaraa lamaanirratti dhukaasa bane.

Yakka kana raawwachuus guyyaa himatame amane.

''Waggaa afurii fi ji'a afran kana dura ture, amma kunoo dhumarratti asiin jira ''otoo jedhee dubbatu Gabaasa CNN keessatti mul'ate.

Barakaat barataa fayyaa ilkaani waggaa 2ffaa ture, haati warraan Yoosur mana barnoota reefu seenti. Obboleettiin ishees Raazan Yuunversiitii Kaaba Kaarolinaa baratti ture.

Ajjeechaan raawwatame kun addunyaa mara kan dallansee ture yoo ta'u, Prezedaantiin US duraani Baarak Obaamaan ajjeechaa suukanneessaa ta'u dubbachuusaanitu yaadatama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata