Keeniyaa: Miseensi paarlaamaa hirriyaasaa kabaluusaatiif to'atame

Opening of the 11th Parliament in Nairobi - Kenyan National Assembly in 2013 Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Female MPs were mocked in parliament by their male counterparts

Namichi Miseensi Paarlaamaa Keeniyaa tokko dubartii Miseensa Paarlaamaadhuma sanaa taatee biraa, bakka namichi irraa filatameef maallaqa ramaduu diddee jechuun kabale jedhamuun himatameera.

Raashid Qaasiim, magaalaa guddittii biyyattii Naayiroobiitti miseensa koree bajataa kan taatee Aadde Faaxumaa Gedi kabalusaatiin himatame.

Erga gochichi raawatamuunsaa karaa ergaa tiwiitaraatiin ballinaan tamsa'ee booda, Aadde Faaxumaan boo'aa osoo funyaan keessaa dhiigni dhangala'u suura irratti argamte jirti.

Kanumaan walqabatees miseensoonni dubartootaa paarlaamichaa warri dhiiraa kaan itti-qoosnaan paarlaamaadha bahaniiru.

Obbo Qaassim, bakka bu'aan Baha Waajir naanawa kaaba baha Keenyaatii yoo ta'u, erga maaliif akka isheen bakka inni irraa bakka bu'eef maallaqa hin ramadiin hafe gaaffachuun dallaadhuma paarlaamaa keessa lafa konkolaataan dhabbamutti Obbo Gedi kabalusaa himatame.

Isaan boodas miseensoonni paarlaamichaa warri dhiiraa miseensoota dubartootaatti qosuu eegalusaanii, Miseensi biraa Saabinaa Waanjiru Chege BBC'tti himteeti.

"Hiriiyyoonni keenya warri dhiiraa guyyaansaa kan kaballaatii jechuun nutti qoosuu eegalan,'' jette jirti.

Ms Chenge akka jettuutti, ''dubartoonni sirreefamu qabaatu. Attamiin dhiirri itti kunuunfamu beeku qabna,'' jechaa turan jettee jirti.

Isaan boodas miseensoonni paarlaamaa warri dubartootaa gadhiisuun bahuun Obbo Qaasiim akka qabamu kan gaafatan yoo ta'u, innis booda to'annaa jala olfameera.

"Nuti hundi keenyaa miseensa paarlaamaati...nutis isaanii gadii miti,'' jetti Aadde Chegen.

Obbo Qaasiim ammoo wanta umamae irratti yaadi kennee hinjiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata