Waancaa Afriikaa 2019 - Eenyutu eenyuun morkata?

Waancaa Afriikaa 2019

Gabatee Taphaa fi Qabxiilee
Tapha Garee
 • T - Taphate
 • M - Mo'ate
 • Mm - Mo'atame
 • Q - Qixa
 • GG - Garaagartee Galchii
 • Qbx - Qabxii
  • Garee A
   Biyya T M Mm Q GG Qbx
   Masirii - - - - - -
   Zimbaabuwee - - - - - -
   DR Koongoo - - - - - -
   Yugaandaa - - - - - -
   • 21/06/2019, 23:06
    Masirii
    -
    Zimbaabuwee
    (Istaadiyeemii Idil-addunyaa Kaayiroo, Kaayiroo)
   • 22/06/2019, 17:06
    DR Koongoo
    -
    Yugaandaa
    (Istaadiyeemii Idil-addunyaa Kaayiroo, Kaayiroo)
   • 26/06/2019, 23:06
    Masirii
    -
    DR Koongoo
    (Istaadiyeemii Idil-addunyaa Kaayiroo, Kaayiroo)
   • 26/06/2019, 20:06
    Yugaandaa
    -
    Zimbaabuwee
    (Istaadiyeemii Idil-addunyaa Kaayiroo, Kaayiroo)
   • 30/06/2019, 22:06
    Yugaandaa
    -
    Masirii
    (Istaadiyeemii Idil-addunyaa Kaayiroo, Kaayiroo)
   • 30/06/2019, 22:06
    Zimbaabuwee
    -
    DR Koongoo
    (Istaadiyeemii '30 June Air Defence', Kaayiroo)
  • Garee B
   Biyya T M Mm Q GG Qbx
   Giinii - - - - - -
   Madagaaskaar - - - - - -
   Naayijeeriyaa - - - - - -
   Burundii - - - - - -
   • 22/06/2019, 23:06
    Giinii
    -
    Madagaaskaar
    (Istaadiyeemii Alekzaandiriyaa, Alekzaandiriyaa)
   • 22/06/2019, 20:06
    Naayijeeriyaa
    -
    Burundii
    (Istaadiyeemii Alekzaandiriyaa, Alekzaandiriyaa)
   • 26/06/2019, 17:06
    Naayijeeriyaa
    -
    Giinii
    (Istaadiyeemii Alekzaandiriyaa, Alekzaandiriyaa)
   • 27/06/2019, 17:06
    Madagaaskaar
    -
    Burundii
    (Istaadiyeemii Alekzaandiriyaa, Alekzaandiriyaa)
   • 30/06/2019, 19:06
    Burundii
    -
    Giinii
    (Istaadiyeemii Al Salaam, Kaayiroo)
   • 30/06/2019, 19:06
    Madagaaskaar
    -
    Naayijeeriyaa
    (Istaadiyeemii Alekzaandiriyaa, Alekzaandiriyaa)
  • Garee C
   Biyya T M Mm Q GG Qbx
   Aljeeriyaa - - - - - -
   Keenyaa - - - - - -
   Senegaal - - - - - -
   Tanzaaniyaa - - - - - -
   • 23/06/2019, 23:06
    Aljeeriyaa
    -
    Keenyaa
    (Istaadiyeemii '30 June Air Defence', Kaayiroo)
   • 23/06/2019, 20:06
    Senegaal
    -
    Tanzaaniyaa
    (Istaadiyeemii '30 June Air Defence', Kaayiroo)
   • 27/06/2019, 23:06
    Keenyaa
    -
    Tanzaaniyaa
    (Istaadiyeemii '30 June Air Defence', Kaayiroo)
   • 27/06/2019, 20:06
    Senegaal
    -
    Aljeeriyaa
    (Istaadiyeemii '30 June Air Defence', Kaayiroo)
   • 01/07/2019, 22:07
    Keenyaa
    -
    Senegaal
    (Istaadiyeemii '30 June Air Defence', Kaayiroo)
   • 01/07/2019, 22:07
    Tanzaaniyaa
    -
    Aljeeriyaa
    (Istaadiyeemii Al Salaam, Kaayiroo)
  • Garee D
   Biyya T M Mm Q GG Qbx
   Morokoo - - - - - -
   Namibiyaa - - - - - -
   Koot Divuwaar - - - - - -
   Afrikaa Kibbaa - - - - - -
   • 23/06/2019, 17:06
    Morokoo
    -
    Namibiyaa
    (Istaadiyeemii Al Salaam, Kaayiroo)
   • 24/06/2019, 17:06
    Koot Divuwaar
    -
    Afrikaa Kibbaa
    (Istaadiyeemii Al Salaam, Kaayiroo)
   • 28/06/2019, 20:06
    Morokoo
    -
    Koot Divuwaar
    (Istaadiyeemii Al Salaam, Kaayiroo)
   • 28/06/2019, 23:06
    Afrikaa Kibbaa
    -
    Namibiyaa
    (Istaadiyeemii Al Salaam, Kaayiroo)
   • 01/07/2019, 19:07
    Namibiyaa
    -
    Koot Divuwaar
    (Istaadiyeemii '30 June Air Defence', Kaayiroo)
   • 01/07/2019, 19:07
    Afrikaa Kibbaa
    -
    Morokoo
    (Istaadiyeemii Al Salaam, Kaayiroo)
  • Garee E
   Biyya T M Mm Q GG Qbx
   Maalii - - - - - -
   Mooritaaniyaa - - - - - -
   Tuniziyaa - - - - - -
   Angoolaa - - - - - -
   • 24/06/2019, 23:06
    Maalii
    -
    Mooritaaniyaa
    (Istaadiyeemii Suwiiz, Suwiiz)
   • 24/06/2019, 20:06
    Tuniziyaa
    -
    Angoolaa
    (Istaadiyeemii Suwiiz, Suwiiz)
   • 28/06/2019, 17:06
    Tuniziyaa
    -
    Maalii
    (Istaadiyeemii Suwiiz, Suwiiz)
   • 29/06/2019, 17:06
    Mooritaaniyaa
    -
    Angoolaa
    (Istaadiyeemii Suwiiz, Suwiiz)
   • 02/07/2019, 22:07
    Angoolaa
    -
    Maalii
    (Istaadiyeemii Ismaayiliyaa, Ismaayiliyaa)
   • 02/07/2019, 22:07
    Mooritaaniyaa
    -
    Tuniziyaa
    (Istaadiyeemii Suwiiz, Suwiiz)
  • Garee F
   Biyya T M Mm Q GG Qbx
   Kaameroon - - - - - -
   Giinii-Bisaawu - - - - - -
   Gaanaa - - - - - -
   Beeniin - - - - - -
   • 25/06/2019, 20:06
    Kaameroon
    -
    Giinii-Bisaawu
    (Istaadiyeemii Ismaayiliyaa, Ismaayiliyaa)
   • 25/06/2019, 23:06
    Gaanaa
    -
    Beeniin
    (Istaadiyeemii Ismaayiliyaa, Ismaayiliyaa)
   • 29/06/2019, 23:06
    Beeniin
    -
    Giinii-Bisaawu
    (Istaadiyeemii Ismaayiliyaa, Ismaayiliyaa)
   • 29/06/2019, 20:06
    Kaameroon
    -
    Gaanaa
    (Istaadiyeemii Ismaayiliyaa, Ismaayiliyaa)
   • 02/07/2019, 19:07
    Beeniin
    -
    Kaameroon
    (Istaadiyeemii Ismaayiliyaa, Ismaayiliyaa)
   • 02/07/2019, 19:07
    Giinii-Bisaawu
    -
    Gaanaa
    (Istaadiyeemii Suwiiz, Suwiiz)
Tapha Mo'anii Darbuu
 • Marsaa biyyoota 16
  • 05/07/2019, 22:07
   Garee A Sadarkaa 2ffaa
   -
   Garee C Sadarkaa 2ffaa
   (Istaadiyeemii Idil-addunyaa Kaayiroo, Kaayiroo)
  • 05/07/2019, 19:07
   Mo'ataa Garee D
   -
   Sadarkaa 3ffaa Garee B/E/F
   (Istaadiyeemii Al Salaam, Kaayiroo)
  • 06/07/2019, 22:07
   Mo'ataa Garee A
   -
   Sadarkaa 3ffaa Garee C/D/E
   (Istaadiyeemii Idil-addunyaa Kaayiroo, Kaayiroo)
  • 06/07/2019, 20:07
   Garee B Sadarkaa 2ffaa
   -
   Garee F Sadarkaa 2ffaa
   (Istaadiyeemii Alekzaandiriyaa, Alekzaandiriyaa)
  • 07/07/2019, 19:07
   Mo'ataa Garee B
   -
   Sadarkaa 3ffaa Garee A/C/D
   (Istaadiyeemii Alekzaandiriyaa, Alekzaandiriyaa)
  • 07/07/2019, 22:07
   Garee C Mo'ataa
   -
   Sadarkaa 3ffaa Garee A/B/F
   (Istaadiyeemii '30 June Air Defence', Kaayiroo)
  • 08/07/2019, 20:07
   Mo'ataa Garee E
   -
   Garee D Sadarkaa 2ffaa
   (Istaadiyeemii Suwiiz, Suwiiz)
  • 08/07/2019, 22:07
   Mo'ataa Garee F
   -
   Garee E Sadarkaa 2ffaa
   (Istaadiyeemii Ismaayiliyaa, Ismaayiliyaa)
 • Nuusa Xumuraa
  • 10/07/2019, 20:07
   Marsaa biyyoota 16 Mo'ataa 2
   -
   Marsaa biyyoota 16 Mo'ataa 1
   (Istaadiyeemii '30 June Air Defence', Kaayiroo)
  • 10/07/2019, 22:07
   Marsaa biyyoota 16 Mo'ataa 4
   -
   Marsaa biyyoota 16 Mo'ataa 3
   (Istaadiyeemii Idil-addunyaa Kaayiroo, Kaayiroo)
  • 11/07/2019, 22:07
   Marsaa biyyoota 16 Mo'ataa 5
   -
   Marsaa biyyoota 16 Mo'ataa 8
   (Istaadiyeemii Al Salaam, Kaayiroo)
  • 11/07/2019, 20:07
   Marsaa biyyoota 16 Mo'ataa 7
   -
   Marsaa biyyoota 16 Mo'ataa 6
   (Istaadiyeemii Suwiiz, Suwiiz)
 • Walakkaa Xumuraa
  • 14/07/2019, 19:07
   Nuusa Xumuraa Mo'ataa 1
   -
   Nuusa Xumuraa Mo'ataa 4
   (Istaadiyeemii '30 June Air Defence', Kaayiroo)
  • 14/07/2019, 22:07
   Nuusa Xumuraa Mo'ataa 3
   -
   Nuusa Xumuraa Mo'ataa 2
   (Istaadiyeemii Idil-addunyaa Kaayiroo, Kaayiroo)
 • Sadakaa 3ffaa fi 4ffaa
  • 17/07/2019, 22:07
   Walakkaa Xumuraa Mo'atamaa 1
   -
   Walakkaa Xumuraa Mo'atamaa 2
   (Istaadiyeemii Al Salaam, Kaayiroo)
 • Xumura
  • 19/07/2019, 22:07
   Walakkaa Xumuraa Mo'ataa 1
   -
   Walakkaa Xumuraa Mo'ataa 2
   (Istaadiyeemii Idil-addunyaa Kaayiroo, Kaayiroo)
Sa'aatiiwwan hundi GMT+3 dha. Sa'aatiin taphaa jijjiiramu mala, sanaaf BBC'n gaafatama hin fudhatu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata