'Huawei'n bilbila 'smartphone' dacha'u gabaatti baasuuf ture tursiise

Huawei folding phone Image copyright Reuters

'Huawei'n omisha bilbila harkaa dacha'u, 'Mate X' jedhamuufi dhiheenyatti gabaaf dhiyeessuuf karoorsee ture hanga Fulbaana dhufuutti tursiisu himeera.

Dhaabbatichi rakkina iskiriinii fayyadamtoota Samsung Galaxy Dadacha'u dura bahan irraa argate irratti hundaa'uun yaalii dabalataa gaggeessuuf jedheera.

Dhaabbileen lamaanuu baatii Guraandhala keessa ifa taasisanii kan ture yoo ta'u, Huawei garuu amma 'of eeggannoo' taasisuun barbaada jedheera.

Samsung gama isaatiin guyyaa bilbila dacha'u isaa itti gadhiisu hin ibsine.

Huawei BBC'tti akka himeetti, Mate X Fuulbaana bara 2019 keessa gadhiifama.

" Mate X yeroo mara erga Samsung gabaatti bahee dhufa' jechuun CNBC'tti himaniiru. "Yeroo hundaa Mate X bilbila Samsung's Galaxy dacha'u booda dhufa. Garuu rakkoolee omishitoota bilbila Kooriyaa dhugumatti Huawei afuura akka baafan taasiseera,'' jedha Been Wuud CCS Insight irraa.

''Huawei rakkinoota Samsung irraa waa barachu isaa jiraachu shakkiin jira.''

Huawei sababii uggura Ameerikaa tibbanaatiin walqabatee laptop haaraa torbee kana keessa gabaaf dhiyeessuuf tures haqee jira.

Uggura Iraan irra kaa'ame cabsuun hanna baankii raawwateera, akkasumas haqa balleessuun himannaawwan US Hauwei irratti dhiyaassitu keessaa muraasa.

Dhaabbatichi garuu yakka homaa hin hojjannee jechuun himannicha haaleera.

Odeessa kana irratti dabalata