Traamp maaliif kantiibaa Landan Saadiiq Kahaaniin komatee?

Waldhabdee Traamp fi kantiibaa Landan Saadiiq Kahaan Image copyright PA

Prezidaantiin US Donaald Traamp kaantiibaa Landan Saadiiq Kahaaniin duubbiin qocalaniiru. Kunis baatii tokko keessaatti yeroo lammaffaaf ta'usaati.

Kantiibaan magaalaa guddittii Ingilaand Landan Saadiiq Kahaaniin nama magaalaa guddoo UK balleessuutti jirudhaa jechuun 'qaanii biyyaaleessati' ittiin jedhaniiru.

Pireezidant Tiraamp ‘Raashiyaa waliin shira hin xaxne’

Tiraamp Megaaniin 'jibbisiiftuu' jechuusaa haale

Dhaabbanni gargaarsaa Tiraamp cufamuufi

Traamp kan kan jedhan magaalittii keessatti sa'aatii 24 gidduutti haleellaawwan shan raawwatamaniin namoonni sadii ajjeefamuu fi kaan sadi ammoo madawuun erga dhagaahamee booda.

Hogganaa paartii leebar kan ta'an Jarmii Korbiin garuu Traamp du'aatii namootaatti fayyadamuun Kantiibaa magaalittii qeequu fedhan jechuun dubbataniiru.

Traamp fi Kantiibaa magaalattii Saadiiq jidduutti dubbii yoo dhalatu kun isa jalqabaa miti. Yeroo hedduus dubbi kan kaasan Traamp fakkaatu.

Dubbiin Traamp alana kaasaan Twiitara irrattii dubbii ho'iituu, namoota hedduu dudubachiisaa jiru dha.

Traamp yaada twiitara irratti maxxansaniin magaalittiin kantiibaa haraa barbaaddi jedhaniiru.

Dubbi himaan kantibichaa 'Kantibichi namoota haala umameen lubbusaanii dhaban jajjabeessuutti jiru . Yaada twiitaraa akkasiif deebii kennuun yeroo isaanii hin guban'' jedheera.

Boodarra kantibaa Kahaan, ''magaala keenya keessatti yakki bakka hin qabu jiraattota magaalittii caala wantiin dursa kennuuf hin jiru'' jechuun twiitara irratti katabaniiru.

Poolisiin Magaalaa Landan garuu namoota yakka kanaan shakkaman dhiiraafi dubartoota dabalatee namoota 14 to'annaa jala olchuu beeksiiseera.

Magaalaa Landan gara Kibbaatti guyyaa Jimaataa ture gargaggoon waggaa 18 cubeedhaa waraanamuun ajjeefame kan argame. Saa'aatii muraasaan booda ammoo namni waggaa 19 tokko rasaasaan lubbuusaa dhabeera.

Akkasumas Guyyaa Sanbataa namoonni lama kan biraa cubeedhaan ajjeefamuusaanii akkuma himameen sa'aatii muraasaan booda kan biraas akkasuma cuubeen ajjeefamuun dhagahame.

Kunis bara kana magaalaa Landaniitti lakkoofsa namoota haala kanaan ajjeefamanii 56'n geessiseera.

Odeessa kana irratti dabalata