Guutuu biyyaatti guyyaan gaddaa labsame

Janaraal Sa'iree Mekonnin

''Yaalii fonqolcha'' mootummaa Sanbata darbe fashalaa'een, aangawoota mootummaa fi qondaaltoonni waraanaa olaanoo lubbuu isaanii dhabaniiru.

Gadda olaanaa akka biyyaatti umamee kana sababeefachuunis har'a guutuu biyyattiitti guyyaan gaddaa labsamee jira.

Akkasumas Naannoo Amaaraas lamoota wareegaman yaadachuuf guyyaa gaddaa guyyoota sadan itttaananiif yaadatamanii akka olan murteessuun dhagahameera.

Haaluma kanaanis alaabaan Mootummaa Federaalaas ta'e kan Naannolee, akkasumas kan Dhaabbilee dhuunfaa gadi siqee akka mirmirfamu murtaa'eera.

Gaggeessaa aangawoota kanaa kabajaan raawwachuufis koreen ijaaramee hojjechaa jira jedhameera.

Ibsa waajirri MM kenneen qondaaltonni mootummaa olaanoon afur ajjeefaman:

- Janaraal Sa'ira Mekonnin - Hoogganaa Waraanaa biyyattii

-Janaraal Gazaa'ii Abarraa- Hoogganaa waraanaa gameessa

- Dr. Ambacheew Mekonniin- Preezidantii Naannoo Amhaaraa

-Obbo Izeez Waase- Gorsaa olaanaa Preezidaantii naannoo Amhaaraa ta'u ibsaniiru.

Odeessa kana irratti dabalata