Abbaan Alangaa Naannoo Amaaraa du'an

obbo Migbaaruu Kebbedee

Haleellaa Sanbata darbe Bahirdaaritti raawwatameen, kanneen rasaasaan rukutamanii waldhaansarra turan keessaa tokko kan ta'an Abbaan Alaangaa Waliigalaa Naannoo Amaaraa obbo Migbaaruu Kebbedee du'an.

Sanbata darbe magaala guddoo Naannoo Amaaraa Bahiirdaaritti ''yaalii fonqolcha mootummaan'' madaawuun waldhaansarra kan turan obbo Migbaaruun, ganama kana boqochuu Teleevizyiinii Naannoo Amaaraatu beeksise.

Janaraal Asaaminew Tsiggee eessa jiru?

Waa'ee ''yaalii fonqolchaa'' fi ajjeechaa hanga ammaatti maal beekna?

''Yaalii fonqolcha mootummaa'' kanaan walqabatee aangawootni olaanoon mootummaa ajjeefaman shan ta'aniiru.

Aangawoonni ajjeefaman:

-Janaraal Se'aaree Mekonnin - Hoogganaa Waraanaa biyyattii.

-Janaraal Gazaa'ii Abarraa- Hoogganaa waraanaa gameessa.

- Dr. Ambacheew Mekonniin- Pireezidantii Naannoo Amhaaraa.

-Obbo Izeez Waase- Gorsaa olaanaa preezidaantii naannoo Amhaaraa ta'u ibsaniiru.

Odeessa kana irratti dabalata