Reeffi Birgaader Janaraal Asaamminew Tsiggee gara Laalibalaa geeffame

Asamminewu Tsiggee

Reeffi Birgaader Janaraal Asaamminewu Tsiggee Kibxata waaree booda buufata xiyyaaraa Laalibalaa gahuu isaa kantiibaa itti aanaan magaalaa Laalibalaa Obbo Maandafroo Taaddasaa BBC'tti himaniiru.

Kaleessa ajjeefamuun janaraaltichaa erga dhagaahamee booda maatiin reeffi isaanii akka ergamuuf mootummaa naannichaaf gaaffii dhiyeessanii turan.

Mootummaan naannichaas gaaffii maatii isaanii fudhachuun reeffa akka ergeef Obbo Maandafroo himaniiru.

Birgaader Janaraal Asaamminew Tsiggee naannoo magaalaa Laalibalaatti dhalatan.

Guyyaa naannoo sa'aatii torbaa reeffi janaraaltichaa Baahirdaar irraa gara Laalibalaa akka ergamu bilbilaan nutti himame kan jedhan Obbo Maandafroon simannaaf buufata xiyyaaraatti argamuu dubbatu.

Maatii, jiraattonni naannichaa, aanga'oonni mootummaa naannawa sanii, abbootiin amantaa fi qaamoleen nageenyaa bakkichatti argamaniiru.

Jiddugalaa magaalattii keessatti bakka jiraattonni gadda itti ibsatani dunkaanni akka dhaabate kan himan Obbo Maandafroon awwaalchi isaanii yoomi fi eessatti akka raawwatu hin baramne jedhan.

Birgaader Janaraal Asaamminewu Tsiggee biyyaaf oolmaa guddaa waan oolaniif sirni awwaalchaa isaanii akka gaariitti akka raawwatu koreen ijaarameera jedhan.

Ajjeefamuun janaraaltichaa erga himamee booda hawaasa keessa miira wal makaatu ture jedhan. Ajjechaa hogganoota irratti raawwatameen naasuu keessa jiraachuus himaniiru.

Jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantaa fi aanga'oonni mootummaa, uummataa fi maatii isaanii tasgabeessaa jiraachuus himaniiru.

Odeessa kana irratti dabalata