'Yaalii fonqolchaa' fi baduu intarneetii namoonni maal jedhu?

Marsaalee Hawaasaa Image copyright Getty Images

Jiraattonni magaalaa Naqamtee ajjeefamuu anga'oota olaanoo naannoo Amaaraa fi hoogganaa humna Ittisa Itoophiyaa har'a sirni awwaalchasaani raawwatamuutti gadduu dubbatan.

'Yaalii fonqolchaa' ta'uu mootummaan beeksise kana akkamittin hubattuu jechuun BBC Afaan Oromoo bilbilaan haasofsiseera.

Ajjeechaan iddoo lachuu obbolessaatu obbolessaarratti raawwate, jaarraa kana keessa ni raawwata jedhee shakkee hin beeku jechuun Magaala Naqamtee kan jiraatan Dr. Aliimaa Jibriil kan ibsan.

"Baay'ee nama gaddisisaa abdiin argaa ture tokko waan deebi'ee natti dukkanaa'e natti fakkaate'' jedhan.

''Ajjeechaan raawwatame nama kamiifu yaaddoo kan uumu, fuulduratti uummata keenya yaaddoo nageenya keessa galchuu mala" jedha jiraataan magaalattii biroo Sanyii Baayyuu.

"Mootummaan dhimma kanarratti hawaasa waliin mari'achuu qaba'' jechuun jiraatan magaalattii kun BBC'tti hime.

''Karaa nagaatiin aangoo wal harkaa fudhachuun otoo danda'amu walitti dhukaasuun namatti hin tolu" jedha barsiisaa yuunivarsiitii Wallaggaa kan ta'e Dastaa Alamaayyoo.

"Namoota qe'ee tokkoo ta'ani daba akkasiii walirratti raawwachuun isaani, otoo nama biraa ta'ee maal irratti raawwatu inni jedhu miira walmakaa namatti uuma,'' jedha.

Goodayyaa suuraa Mirgarraa gara bitaatti Jeneraal Sa'aara Makonniin, BJ Asaaminaw Tsiggee fi Dr Ambaachaw Makonniin

''Nageenya biyyaatu dursa''

Tajaajilli intarneetii fi ergaa gabaabaa Sambata galgala erga oduun 'yaalii fonqolchaa' kun himameen booda ture kan adda cite.

Namoonni baay'een adda cituun intarneetii mirga odeeffannoo argachuu lammiilee biyyattiirratti dhiibbaa hin malle qaba jechuun adda cituu tajaajila kanaaf mootummaa qeeqaa jiru.

Jiraattootni magaala Naqamtee dubbifne garuu nageenya biyyaatu dursaa jedhu.

''Yeroo qorumsattis tajaajilli kun addaan citee ture, amma gargar cituun isaa miidhaa hin qabu burjaja'insi akka hin uumamne hambisa, mootummaanis rakkoo amma jiru dafee akka to'atu gargaara, baduusaattti ani komii hin qabu'' jedha Sanyiin.

''Nageenya biyyaatu caala, baduusaatti mormii hin qabu'' jedhu Dr. Alimaanis.

Adda cituun isaa dhibbaa guddaa qabaatus, balaa cufamuu dhabuu isaatiin gahuu danda'u waliin yoo walbira qabamu gad aanaa waan taheef hin komannuu jedhan.

Tajaajilli intarneetii adda cituun wal qabatee ibsi kallattiin mootummaa irraa kenname hin jiru.

Odeessa kana irratti dabalata