Yaalii 'fonqolcha mootummaa': 'B/J Asaamminaw Tsiggee baajaajin miliquuf yeroo yaalan ajjeefaman'

Asaminew Tsigge

Ajjeechaan sukkaneessaa angawoota mootummaa irratti raawwatame adeemsa cee'umsaa biyyattii hin gufachiisu jedhe waajirri Ministira Muummee.

Yeroo ammaatti qaamoleen mootummaa federaalaa fi naannoo Amaaraa walin hojjechaa akka jiran ibsa miidiyaaleef har'a laatan irratti dubbi himtuun waajjira Ministira Muummee Billanee Siyyum himaniiru.

Ajjeechaawwan magaalota Finfinnee fi Baahridaaritti raawwatame irratti qorannoon sadarkaa olaanaa adeemsifamaa akka jiru dubbatan.

Naannoo Amaaraatti hanga ammaatti namootni 212 to'annoo jala oolu isaanii fi lakkoofsi shakkamtootaa kun dabaluu akka danda'us dubbataniiru.

Magaalaa Finfinnee keessatti immoo eegduu Jeneraal Se'aare Mokonnin kan ture ajajaa kudhanii Masaafint Xigaabuu Mokonnin dabalatee, namootni 43 qabamuu isaanii Billanee Siyyum dubbatan.

Yaaliin fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa iddoowwan afuritti raawwatamuu isaa kan himan dubbi himtuun kun, yaalichi tumsa humnoota nageenyaa federaalaa fi naannootiin fashalaa'uu isaa himan.

Haala magaalaa Baahirdaar keessa ture yeroo ibsanis "jalqaba Birgaader Jeneraal Asaamminaw Tsiggee waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa keessatti argamuun ajjeechaa raawwatame qindeessaa ture," jedhan.

Haleellaa raawwatamen pireezidaantiin naannichaa Dr Ambaachaw fi Obbo Izaz Waasee yeroo ajjeefaman, yeroos madaa'anii kan turan Obbo Migbaaruu Kabbadaas boodarra du'aniiru.

B/J Asaamminaw ajjeechaa pireezidaantii naannichaa fi angawoota biroo erga raawwachiisanii booda, gara iddoo lammaffaa /guest house/ angawootni keessa jiraatan deemuu isaanii Billanee Siyyum himan.

"Iddoo kanattis angawoota naannichaa biroo ukkaamsuun dabalataan hoogganaa miidiyaa mootummaa naannoo Amaaraatti bilbiluun haleellaan iddoowwan lamaanitti raawwatamuu isaa fi karoora gara fulduraa irratti ibsa akka laatu itti himee ture" jedhan.

Waajjira komishinii poolisii naannichaatti immoo komishinarri poolisii naannichaa fi ajajaa humna addaa naannichaa walgahiif waamun akka ugguraman taasisuu isaa himan.

Iddoon afraffaa mana jireenyaa komishinara itti aanaa poolisii naannichaa akka ta'e fi isaanis galmee namoota ajjeechaan irratti raawwatamuf karoorfatame keessatti akka argaman dubbi himtuun waajjira ministira mummee kun himaniiru.

Tarkaanfii humnootii nageenyaa federaalaa fi naannoo yeroo cimuttis B/J Asaamminaw miidhamuu isaanii fi konkolaataan miliquu isaanii himan.

Guyyoota lama boodas konkolaataa abbaa goommaa sadii ykn Baajaajiin gara Goondaritti miliquuf osoo jedhanuu iddoo Zanzalemmaa jedhamutti humna addaa naannichaan ajjeefamuu isaaniis Billanee Siyyum himaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata