Ameerikaatti simbirri tamboo xuuxame cuuciishee wayita soortu suuraa kaafamte

Simbira gosa skimmer gurraachaa fi cuucishee Image copyright Karen Mason

Ameerikaa, qarqara bishaanii Filooriidaatti sanyii simbiraa 'skimmer' jedhamtu otoo haftee tamboo ilmooshi soortu, ogeessa suuraa bineensotaa kaasuun beekamtuun kaafamte.

Ogeettiin suuraa Kaaren Maasoon ji'a darbe iddoo Tiraampaa jedhamuutti ture kan suuraa kana kaafte.

Fuula Facebook isheerrattis ''Yoo tamboo xuuxxu, hafteesaa bakketti hin gatiin,'' jechuun barressite.

''Garaa nama nyaatu uumamni kosii namni gatu dandamachuuf qabsotti jiraachuu suuraa mul'isuu jedhe dhaabni UK keessa maadheeffate RSPB jedhamu.

Maasoon suura biraas otoo cuuciin haftuu tamboo irraa bobeeffamte baattuu kaafte.

Image copyright Karen Mason

Simbirootatti soorata fakkaachuun cuuciisaanii sooru.

''Simbirroonni hedduun waan namni gatuu keessa sooranni jira jedhani keessa barbaadu,'' jedhan dubbi himaan Royal Society for the Protection of Birds (RSPB).

''Waan nama gaddisisuu garuu cuuciisaanii haftee simbirroonni tamboo soorusaaniiti,'' jedhan.

''Uumanni ka dhalli namaa hojjatuun wal baruuf qabsootti jira, bineensota hedduutu kiyyeeffame, waan namni hojjateen du'a. Kosii namni gatuun guuboo ijaarrachusaani argina.

Hafteen tamboo kosii qarqara galaanarraa argaman keessaa isaan jalqabaati jedhu kunuunsitoonni naannoo.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata