Eertiraafi Sudaan daangaa cufamee ture banuuf waliigalan

Hogganaa Itti - aanaa Mana Maree ce'umsaa kan Sudaan Letinaant Janaraal Mohaammad Hamdan Dagaloo [Hemeti] fi Pirezidantii Ertiraa Isaayyaas Afawarqi Image copyright Yemane G/Meskel

Eertiraafi Sudaan daangaa biyyoota lamaan gidduu cufamee ture banuuf waliigalan. Kunis marii guyyaa kaleessaa magaalaa Asmaraatti taasifameen booda.

Mariin kuni Pirezidantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii fi Hogganaa Itti - aanaa Mana Maree ce'umsaa kan Sudaan Letinaant Janaraal Mohaammad Hamdan Dagaloo [Hemeti] waliin taasifameeni.

Sudaan bara 2018'tti seera malee ce'uufi daddabarsa namootaa himachuun daangaa Eertiraa waliin walitti ishee fidu kan cufte.

Gaafa Kibxataa Ministeerri Odeeffannoo Eertiraa Yamaana G/Masqal tiwitara isaanii irratti akka barreessanitti biyyoonni lamaan akkatti waligalteen kuni raawwatu irratti koree waloo ijaaraniiru.

Hariiroon dippilomaasii biyyoota lamaanii bara pirezidantiin duraanii Omar Haasan al - Bashir aangoorra turan gaarii hin turre.

Booda kana garuu hariiroon Eertiraafi Mana Maree Waraanaa ce'umsa kan Sudaan gidduu jiru cimeera. Eertiraanis mana maree kana akka deeggartu ibsiteetti.

Gama kaaniin, guyyaa kaleessaa MM Itoophiyaa Abiy Ahimadiifi Dura taa'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faki Mahamaat dhimma Sudaan irratti marii taasisaniiru.

Ibsi waloo waajjirri Ministira Muummee baase akka mul'isutti hojiin jajjabeessaan hojjetamullee , ammas qaamoleen Sudaan keessaa daran walitti dhufun garaagarummaa isaanii akkka dhiphisan gaafataniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata