Giiftii Haayaa: Haati warraa bulchaa Dubaay 'lubbuusheef sodaattee' UK jirti

Bulchaa Dubaay Sheek Mohaammad Al Maktuum fi Giiftii Haayaa Bint Al- Husseen bara 2012tti Image copyright Getty Images

Giiftii Haayaa Bint Al- Husseen, haati warraa bulchaa Dubaay Sheek Mohaammad Al Maktuum lubbuusheef sodaachuun abbaa warraa ishee baqattee Landan galtee jedhame.

Dhalattuun Jordaan Giiftii Haayaa ganna 45 bara 2004'tti Sheek Mohaammad ganna 69'tti heerumuun haadha warraasaa ishee 6ffaafi quxisuu taateetti.

Sheek Mohaammad haadha warraa adda addaa irraa ijoollee 23 qabu jedhama.

Jalqabarattii Giiftii Haayaan barana koolu galtummaa gaafachuuf gara Jarmanitti baqatte.

Yeroo ammaatti gidduu galeessa Landanitti mana dolaara miiliyoona 85 keessa jiraachaa dhimmashee mana murtii olaanaatti falmuuf qophaa'aa jirti.

Haata'u malee, jireenya qananii Dubaay keessaa akka baqattuuf maaltu kakaase? "Lubbuu isheef sodaatti" maaf jedhame?

Maddeen isheetti dhiyaatan waggaa darbe mucaan dubaraa bulchaa kana Sheyikaa Latifaa bara darbe biyyatti deebi'uu ishee waliin wal qabatee dhiyeenyatti dhugaa nama jeequu baruu ishee dubbatu.

Sheyikaa Latifaan galaanarraan baqattee baatuus namoota hidhataniin qarqara Hindiitti qabamtee Dubaayitti deebifamteetti.

Erga sanaati Giiftii Haayaan dhugaa dhokate baraa yeroo deemtetti firoottan abbaa warraashee irraa dhibbaafi qoccollaan irraa ga'uu sodaa itti uume jedhama.

Yeroo ammaattis butamtee gara Dubaayitti akka humnaan hin deebifamne sodaatti jedhu maddeen isheetti dhiyoo jiran.

Imbaasiin UAE Landan jiru kun dubbii nama lama jidduu jirudha jechuun dhimmaa kanaratti yaada kennuu didaniiru.

Giiftii Haayaan barumsa ishee UK keessatti waan baratteef achuma turu ni barbaaddi ta'a.

Abbaa warraan ishee akka deebituuf yoo dirqisiise, kun Biriteen hariroo gaarii UAE waliin qabduuf rakkoo dippiloomaasii ni uuma.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata