Dargaggoo 'Youtube' qofaan afaan Chaayinaa barate
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Afaan Chaayinaa 'YouTube' qofaan akkamin baruun danda'ama?

Dargaggoo Yaareed Ammahaa karaa YouTube qofaan Afaan Chaayinaa ykn Mandariin barachuu isaatiin kampaanonni hojiif isa barbaadan dabalaniiru.

Dargaggoo Yaareed Ammahaa Digirii jalqabaatin yunivarsiitii Haramayaa irraa eebbifamullee waan barate kanaan waggoota lamaaf carraa hojii argachuu hin dandeenye ture.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan