Ameerikaa: Namni hidhatee mana hidhaa Takoomaa haleele poolisiin ajjeefame

Mana hidhaa Takoomaa, Waashingitan Image copyright Getty Images

Magaalaa Takoomaa Amerikaatti namni hidhatee mana hidhaa dhimma godaansaaf qophaa'e irratti haleellaa gaggeesse, dhukaasa poolisiin ajjeefamuu isaa aanga'oonni ibsaniiru.

Sanbata kaleessa namni hidhatee 'meeshaa ibidda kaasu' mana hidhichaatti darbachaa akka ture odeeffanoo nu ga'e jedhu poolisiin.

Namni kun hiriiira mormii dursee mana hidhachatti taasifamaa ture irratti hirmaataa ture Willem Van Ispironsen ta'ee barameera.

Dhukaasi kun guyyaa sochii godaanatoota biyyaa baasuu inni guddaa itti jalqabu durse dhufe.

Dubbi himaan poolisi Sanbata irratti hiriirri mormii Waashingitanitti goodantoota hidhuu balaallefachuun taasifame erga nagaan tumurame booda gochi kun raawachuu isaa Reuters'tti himeera.

Akka seeraatti gocha akkanaa hordofuun qorannoon waan taasifamuuf, hanga sanatti poolisootni dhukaasa banan arfan, yeroof hojiirra dhorkamuu isaani Poolisiin Takoomaa ibsa baasee irratti beeksiseera.

Namni meeshaa ibiddaa kaasu' mana hidhichaafi konkolaattotti darbataa jira odeeffannoon jedhu erga isaan qaqqabee booda poolisonni achi ga'anii jedha ibsichi. Namni kun konkoolaataa tokkotti ibidda qabsiisee taankii kusaa bobatti ibidda qabsisuun gamoo sana gubuuf yaale jedhamaa jira.

Namni kun korojoofi meesha ibidda kaasu qabatee ture jedhu poolisooti.

Poolisootni arfan shakkamaa kanarratti dhuukaasa banuu isaani Wajjiirri Poolisii Takoomaa mirkaneessuus, shakkamaan kun isaanitti dhukaaseeraa kan jedhu garuu ifa hin taane.

Bakkichatti rasaasaan ajjeefamee argame, qondaalli poolisii du'a isaaf eenyu akka itti gaafatamummaa fudhatu ammatti adda hin baane jedheera.

Akka gabaasa midiyaalee naannichaatti namni kun maanguddoo ganna 60n keessa jiru akka ta'e, Dhaabbatti Fayyaa Bulchiinsa Piirs beeksiseera.

Hiriira mormii wiirtuu kanatti waggaa darbe taasifame irratti, poolisii tokkorra midhaa geessisuun himatamee ture.

Hiriyaan Van Ispironsen gaazexaa Seattle Times irratti nama 'olaantummaa seeraa jibbuufi sirna faashistii mormudha' jechuun ibsiteettini. Gocha isaa Sanbataan dubbii hamaa kaasuuf akka karoorfaten amana jette.

"Kun of ajjeesudha jedheen amana. Garuu kana kan inni godhe karaa ejjennoo siyaasaa isaa ibsuuni," jetti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata