Dhukaasa Magaalaa Baahirdaariin namoonni sadi ajjeefaman

Magaalaa Baahirdaar

Dhukaasa kaleessa Dilbata Magaalaa Bahir Daar bakka Abbaay Maadoo jedhamutti milishoota naannichaa fi nama barbaadamaa ture jedhame tokko jidduutti taasifameen lubbuun namoota sadii darbe.

Miidhaan kun kan qaqqabe milishoonni naannichaa nama yakka ajjeechaa kana dura magaalatiitti raawwatameen shakkamee barbaadamaa ture qabuuf wayita yaalan dhukaasa banameeni.

Miseensoonni milishaa lama nama baqatee jira jedhame kana hordofaa turani jedhu miseensi poolisii magaalaa Baahir Daar maqaansaanii akka hin eeramne gaafatan tokko.

Dilbataa naannoo walakkeessa guyyaa gara mana shakkamaan ni jiraata jedhamee wayita dhaqaniitti milishoonni itti dhukaafamuun lubbuun isaanii kan darbe yoo ta'u, shakkamaanis miseensoota biraatiin ajjeefameera jedhan.

Dhukaasa taasifameen lubbuun milishoota lamaa battalumatti kan darbe yoo ta'u, namni barbaadamaa ture garuu erga miidhaan irra qaqqabeen booda hospitaalatti geeffamus, lubbuunsaa darbeera.

Torban muraasaan dura 'yaalii fonqolcha mootummaan' walqabatee naasuu keessaa kan turte magaalaan Baahir Daar, dhukaasni Dilbata darbee taasifamees jiraattota yaaddoo keessa galchee ture.

Waa'ee taatee kanaa ilaalchise ittigaafatamtoota Naannichaa fi Magaalaa Baahir Daar irraa ibsa argachuuf yaaliin nuti taasifne, ittigaafatamtoonni walgahiirra waan ta'aniif nuuf osoo hinmilkaa'in hafeera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata