Tamasgen Xiruuneh: Namni bulchaa naannoo Amaaraaf muudaman kun eenyu?

Obbo Tamasgen Xiruneh Image copyright FBC

Manni maree bakka bu'oota uummataa mootummaa Naannoo Amaaraa Obbo Tamasgen Xiruuneh pireezidantii naannichaa gochuun muude.

Paartii Naannoo Amaaraa bulchaa jiru 'Amhara Democratic Party' Obbo Tamasgen Xiruuneh pireezidantii naannichaa akka ta'an kaadhimee ture.

Obbo Tamasgen Xiruuneh 'yaalii fonqolcha mootummaa' yeroo darbeen kan ajjeefaman Dr Ambachew Mekonnin bakka bu'u.

Paartichi pireezidantii naannicha ta'uun muudamu jedhamanii kan eegamaa turan Obbo Yohaannis Buwaayalawu dura taa'aa itti aanaa paartichaa gochuun filateera.

Obbo Tamasgen Xiruneeh eenyu?

Gojjaam iddoo Biichanaa jedhamutti kan dhalatan obbo Tamasgen Xiruneeh naannoo Amaaraa fi sadarkaa federaalaatti itti gaafatamummaa adda addaan hojjetaniiru.

Sadarkaa naannootti bulchaa Godina Gojjaam Bahaa, Hogganaa itti aanaa Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Baadiyyaafi Komiishinara Poolisii Naannoo Amaaraa ta'uun tajaajilaniiru.

Pireezidantii naannichaaf gorsaa dhimma nageenyaa fi teeknooloojii ta'uunis hojjetaniiru.

MM Abiy Ahimad waliin namoota Eejansii Nageenya Odeeffannoo (INSA) hundeessan keessaa tokko akka ta'an kan himamuuf Obbo Tamasgen, Eejansicha daayireektarummaan hoggananiiru.

Dhiyeenya kana ammoo gorsaa dhimma nageenyaa MM Abiy Ahimad ta'uun hojjetaa turani.

Raayyaa Ittisa Biyyaa keessattis ajajaa kumaa gahaniiru.

Barnootaan digirii jalqabaa 'Computer Science', digirii lammataa ammoo 'Organizational Leadership'n argataniiru.

Obbo Tamasgen muudamni isaanii yoo mirkanaa'e, nama lammataa MM Abiy waliin hojjetanii bulchaa naannoo ta'uun muudaman ta'u.

Pireezdantii Itti aanaa Naannoo Oromiyaa ta'anii garuu hojii pireezdantii hojjetaa kan jiran Obbo Shimallis Abdiisaa sadarkaa naannootti Itti aanaa MM Abiy Ahimad turan.

Sadarkaa biyyaatti ammoo hogganaa waajjira MM ta'uun hojjetaa turan.

Obbo Tamasgen Xiruneeh, Obbo Agenyew Tashaagar waliin miseensa koree hojii raawwachiiftuu ADP fi kan ADWUI ta'uunis filamaniiru.

Waxabajjii 15 A.L.I ajjeefamuu pirezdantii naannichaa duraanii Dr Ambaachew hordofuun pireezdantii itti aanaa naannichaa kan turan Obbo Laaqew Ayyaalew naannicha akka bulchan muudamanii turan.

Odeessa kana irratti dabalata