Jeekob Zuumaa: Hogganaan Afrikaa Kibbaa duraani 'ajjeechaan doorsifame' jedhan

Jeekob Zuumaa Image copyright AFP

Pireezdaantiin Afrikaa Kibbaa duraanii Jeekob Zuumaan qorannoo malaammaltummaa yeroo bulchiinsa isaanii ture irratti dhugaa ba'uumsa laachuun booda anaafi maatiikoorra doorsisi ajjeechaa ga'eera jedhu.

Kibxata qorannoo abbootii seeraan durfame irratti Zuumaan doorsisi kun dhugaa ba'umsa isaa guyyaa duraa hordofee akka dhufe dubbatan.

Dhugaa ba'umsa duraa irratti kanaan duraa yaaliiwwan ajjeechaa irratti taasifamu dubbatanii ture.

Jalqaba 2018tti himannaa aangoo seeraan ala fayyadamuufi michummaan muuduun aangoo akka gadhiisan taasifameera- himmannaa hunda garuu haalaniiru.

Zuumaan itti aanaa isaa Siiril Ramaposaadhaan bakka buufamani. Innis bulchiinsi Zuumaa waggaa sagalii kan ofumaa ture jechuun malaammaltummaa hambisuuf akka hojettu waada galeera.

Kibxata irratti gargaaraan isaa karaa bilbilaa ergaa doorsiisaa isaafi ijoollee isaa ni ajjeesna jedhu fuudhuu abbaa seeratti himaniiru. Abukaatoon isaanis dorsifamu dubbataniiru.

Hogganaan haqaa bulchiinsichaafi qoranno kana dursaa jiran Raymoond Zondoo doorsisi kun "tasuma sirrii" akka hinfi nama ragaa ba'u eeguun barbaachisadha jedhaniiru.

Wiixata Zuumaan, ganna 77, himmanaan isaanirratti dhiyaate 'shira' waggootii dheeraaf siyaasa keessaa isaan baasuuf adeemsifamaa ture keessa tokko jedhu.

"Hamaa godhamee , mootii namoota maalammaltummaa hojjeetanii jedhameera," jechuun Zuumaan Wiixata gartuu qorannootti himaaniru

Ameerikaafi UK'n kanaan duras, ammas maqaa isaa balleessuuf shira jira keessa jiru jedha. Yeroo geeddamsa siiyaasaafi dinaagde Afrikaa Kibbaatti fiduuf yaluttille kun turus dubbata.

Maqaa utuu hin dhahin qondaaltonni biyya hambaatti leenji'an summii isa nyaachisuu yaalani akka turan dubbateera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata