Senaatarri Yunaayitid Isteet FBI ‘FaceApp’ akka qoratu gaafatan

Iskiriin shootii appilikeeshinii 'FaceApp' Image copyright FaceApp

Miseensii seenetii Yunaayitid Isteet kan ta'an Chaak Iskaamar appilikeeshiniin suuraa 'FaceApp' jedhamu akka qoratamu gaafatan.

Appilikeeshiniin kuni akkuma abbichi fedhen suuraa namaa dargaggeessa ykn ga'eessa fakkeessee baasa.

Barreeffama tiwitara isaani irratti barreessaniin akkitti odeeffannoon namootaa lammiilee Yunaayitid Isteet gara biyya 'biraa diina taatetti' deemu 'yaaddessaadha,'' jedhaniiru.

Kaampaaniin Raashiyaa appilikeeshinii kana hojjete erga bakka hedduu mul'atee booda yaaddoon mateenya (privacy) ka'aa jira.

'FaceApp' kana dura himata akkanaa haaleera.

Dhaabbati 'Wireless Lab' jedhamuufi buufata isaa magaalaa Seent Piterisbarg godhate kuni akka himetti taanaan appilikeeshiniin kuni suuraa ol hin kaa'u.

Image copyright SOPA Images

Daataawwanis akka walitti hin qabneefi suuraawwan muraasa fayyadamtoonni akka appilikeeshinii kuni hojjetuf barbaadan qofa filata jedheera.

''Gareen kana hojjetu buufata isaa Raashiyaa jira malee, daataan nama fayyadamu Raashiyaatti hin dabarfamu,'' jedheera ibsi dhaabbatichaa miidiyaa biraan gabaafame.

Obbo Iskaamar garuu Biiroon Qorannoo Federaalaa (FBI) fi Komishiniin Daldalaa Federaalaa (FTC) appilikeeshinii kana akka qoratu gaafataniiru.

Itoophiyaattis namoonni hedduun aappi kanaan fayyadamaa jiru.

''Eegumsa daataa walitti qabamu, daataa kana eenyu itti dhimma baha kan jedhuufi hubannoo fayyadamtoonni qaban irratti yaaddoo qaba jedheera,'' jedha ibsi isaanii.

Kaampaanichi fayyadamtooa miiliyoona 80 akka qabu ibseera.

Bara 2017, appilikeeshiniin 'Faceapp' sababa namoonni saba nama tokko itti jijjiiruu danda'an dhiheesse jennaan qeeqamaa ture. Boodarra kaampaanichi dhiifama gaafate, tajaajilichas dhiise.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata