RD Koongoo: Iboolaan balaa fayyaa addunyaa furmaata hatattamaa barbaadu jedhamee labsame

RD Koongoo keessatti wayita namootni qorataman Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa RD Koongoo keessatti wayita namootni qorataman

Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa (WHO) dhibee Iboolaa wayita ammaa RD Koongoo keessatti rakkoo guddaa uumaa jiru sadarkaa addunyaatti 'balaa fayyaa hawaasaa hatattamaan furamu qabu' jechuun labse.

Murteen kun dhaabbilee fi biyyoonni arjooman qarshii guddaa dhibee kana ittisuuf akka gumaatan jajjabeessa.

Haa ta'u malee WHO daangaan cufamee namoonni asii achi akka hin sochoone hin ittisne. Kunis balaan Iboolaan biyya irraa biyyatti tamsa'uu guddaa miti jedheeti.

Iboolaan RD Koongoo keessatti namoota 1600 ol ajjeeseera.

Torbee kana namni dhibee Iboolaan qabamae tokkoo magaalaa namoonni miliyoona tokkoo ol keessa jiraatan Gomaa jedhamtu keessatti argame.

'Balaa fayyaa hawaasaa hatattamaa yaaddoo idil-addunyaa uumu' jedhanii labsuun akeekkachiisa isa dhuma WHO'n labsuu danda'u yoo ta'u ammaan dura yeroo afur qofa labsame.

Tokko bara 2014 hanga 2016 wayita weerarri Iboolaa biyyoota Lixa Afriikaa keessatti namoota 11,000 ajjeese kan labsame.

"Yeroo addunyaan hubachuu qabudha," jedhan hogganaan WHO Dr Tedroos Adihaanoom Roobii ibsa Jenevaatti kennaniin wayita labsii kana himan.

Buufataalee xiyyaaraa fi galaanaa namoonni qaxxaamuran irratti qorannoo taasisuun hafee imallii fi daldalli akka adda citu yaadni furmaata akka dhiyaateefis himaniiru.

Federeeshiniin Hawaasa Fannoo Diimaa fi Baatii Diimaa Idil-addunyaa murtee WHO kana deeggareera.

"Namoota dhibee kanaan rakkatanii fi warra deggarsa kennaa jiraniif lafarratti waan jijjiiru qabaachuu baatus, hawaasni idil-addunyaa xiyyeeffannaa maluuf akka kennu taasisa" jedhe ibsa baaseen.

Odeessa kana irratti dabalata