Biriteen doonii ishee Iraan to'atte jennaan yaaddofte

Stena Impero Image copyright Erwin Willemse

Doonii guddicha Biriteen kan maqaan 'Stena Impero' jedhamu Iraan galoo galaanaa Hormuz jedhamurratti to'annooshee jala oolchiteetti.

Ministirri Dhimma Alaa Biriteen Jeremy Hunt Iraan hatattamaa taankarii to'annooshee jala oolchite kana gadi hin dhiistu taanaan rakkoo hamaatu ishee mudata jechuun itti dhaadatan.

Abbootiin qabeenyaa doonii Stena Impero, dooniin kun namoota 23 qabatee gara Kaaba Iraan kan imalaa turee fi erga dooniin kun Iraaniin to'atamee as walquunnamtiinis adda citeera jedhan.

Dooniin kun dooniiwwan biroo afurii fi xiyyaara heelikooptaraan marfamtee turte jedhan Aab Hunt.

Duraanis dooniin Biriiteen kan Alaabaan Laayibeeriyaa irra jiru tokko naannawuma kanatti qabamtee amma gadi dhiifamteetti.

Dooniin kunimmoo namoota 25 baattee kan turte yoo ta'u, dooniiwwan saffisa qaban kudhaniin marfamtee qabamte jedhan Aab Hunt.

Iraan walabummaa daandii yabala galaanarraa Idil Addunyaa sarbaa jirti jechuun mootummaan Biriiteen komateera.

Walabummaan yabala galaanarraa karaa seera qabeessa ta'een mirkanaa'uu qaba kan jedhan Jeremy Hunt, garuu iraan gocha kanarraa hin deebitu taanaan rakkoo hamaatu dhalata jedhan.

''Not amma tarkaanfii waraanaa fudhachuuf hin murteessine. Rakko dhalate karaa dippiloomaasii furuuf yaada qabna. Ejjennoon keenya ifaan garuu, rakkoon mudate battala kana furamuu akka qabuudha''

Rakkoon kun kan dhalate wayita walgaarreffannaan US, UK fi Iraan gidduutti dhalatee jiru kanatti ta'uunsaa Iraan rakkoo keessa galchas jedhameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata