Namni Naayijeeriyaatti xiyyaara balali'uuf jedhu gubbaa argame to'annoo jala oole

Nama xiyyaara gubbaa argme Image copyright Otto - Orondaam/screen shot

Biyya Lixa Afrikaa Naayijeeriyaa keessatti namni xiyyaara balali'uf jedhu gubbaa yaabbate to'annoo jala oole.

Qondaaltonni biyyattii akkamin namni abbummaan isaa hin baramne xiyyaara balali'uf jedhu gubbaa akka yaabe baruu hin dandeenye.

Xiyyaarri kuni Buufata Xiyyaaraa Murtaalaa Muhaammad jedhamuufi magaalaa Leegos argamutti kaleessa (Jimaata) balal'uf qophiirra ture.

Namni namoota xiyyaara keessa turan viidiyoon waraabe akka agarsiisutti imaltoonni rifatanii turan. Namni xiyyaara balali'uf jedhu gubbaa argame immoo yeroo rifatu mul'ata.

Boodarra namichi xiyyaara xiqqoo imalaaf tajaajiltu gubbaa yaabe akka to'annoo jala oole Dubbii himaan Aabbaa Taayitaa Buufatawwan Xiyyaaraa Federaalaa Naayijeeriyaa, Henriyeettaa Yaakubuu, ibsa dhaabbati isaanii baasen ibsaniiru.

Akka isaan jedhanitti waan dhalate baruuf ammallee qorannoon itti fufeera.

Abbaan qabeenyaa xiyyaara kanaa kan dhaabbata 'Azman Air' dha.

Xiyyaari silaa gara Poort Haarkoort imaluf jedhu rakkoon erga qunnamee booda qorannoo jabaa isaaf taasifameera. Boodarras imaluutu dhagahem.

Kanaan dura, xiyyaara Keeniyaa magaalaa Naayiroobiidhaa ka'e gara Ingilizii magaalaa Landanitti imalaa ture keessaa reeffi nama tokko bu'e argamuun isaa ni yaadatama.

Qorannoon sunis kan itti fufe yoo ta'u tarii hojjetaa Daandii Xiyyaara Keeniyaa ni ta'a jedhamee shakkameera.

Odeessa kana irratti dabalata