Buufati Xiyyaaraa Boolee seenaasaa keessatti imaltoota hedduu keessummeesse

Tarminaala haaraya eebbifame Image copyright Getty Images

Buufati Xiyyaaraa Idil-addunyaa Boolee Roobiii darbe Adoolessa 17 qofa imaltoota adduunyaa 19,528 keessummeessuun seenaa isaa keessatti kun lakkoofsa isa guddaadha.

Lakkoofsi imaltoota gara Itoophiyaatti imalanis ta'e Finfinnee keessa darban sababa bona faranjootaan dabalaa dhufuu isaa qoondalli Buufata Xiyyaaraa Boolee BBCtti himaniiru.

Sababi kan biraa beekkamtiin daandii xiyyaaraa Itoophiyaafi lakkoofsi xiyyaaraa qabu dabalaa dhufuu isaa ta'uu ragaaleen ibsan akka jiran dubbataniiru.

Ibsi Daandiin Xiyyaara Itoophiyaa baase -Roobii qofa baalaliiwwan 310 kan turan yeroo ta'u balallii kanaratti imaltoonni 21,028 ka'umsii isaani Buufata Xiyyaara Booleerra yeroo ta'u, 8,500 immoo ga'umsi isaani Buufata Xiyyaara Boolee Finfinne akka ture beeksiseera.

Haaluma wal fakkatuun ibsi kun lakkoofsa imaltoota hamma kana keessumeesuun seenaa Buufata Xiyyaarichaa keessatti argame akka hin beekne ibsa.

Daarektarri Buufata Xiyyaaraa idil addunyaa Booleefi gaggeesaa olaanaan yeroo Buufatalee Xiyyaaraa Itoophiyaa Obbo Getaaneh Adaraa "Babal'achaa kan jiru kutaan imaltoota keessummeessu (terminal) daandeetti imaltoota keessummissuu Buufata Xiyyaarichaa dachaan ni guddisa," jedhu.

Image copyright Getty Images

Dabaluunis Obbo Getaaneh "Waqtii bonaa faranjootatti lakkoofsa imaltootaa hin beekamne keessummeesuuf qophofneerra" jedhu.

Addunyaa guutummaatti lafa ga'uumsa 120 ol kan qabu Daandiin Xiyyaaraa kun xiyyaaroti buufata xiyyaraa Booleerra ka'aniifi qubatan dhibbaan akka lakkaa'aman taasiseera.

Pirojektiin babal'inaa Booletti taasifamu, buufati xiyyaaraa kun waggaatti imaltoota miiliyoona 22 akka keessummeessu isa taasisa jedhameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata