Itoophiyaan hogganaa finciltoota Sudaan humnaan biyyatti deebisuuf turte

Jibril Ibraahiim hogganaa garee finciltootaa Sudaan Image copyright AFP

Mootummaan Itoophiyaa hogganaa garee finciltootaa kan ta'an Jibril Ibraahim qabanii humnaan Sudaanitti dabarsanii kennuuf yaaluu isaanii qondaalli garee mormitootaa tokko BBC'tti himan.

Darfuur keessa kan socho'u garee 'Justice and Equality Movement' jedhamu kan hogganan Jibril Ibrahiim marii gareelee mormitootaa Sudaan gidduutti Finfinneetti taa'amaa jiru irratti hirmaachuuf Finfinnee jiru.

"Aanga'oonni mootummaa Itoophiyaa ibsa tokko malee hogganaa kana qabanii gara buufata xiyyaaraa Boolee geessanii turan," jedhu qondaalli kun.

Boodas qondaalonni Gamtaa Afriikaa jidduu galanii humnaan nama kana dabarsanii kennuun akka hafu taasisaniiru jedhu.

Itoophiyaan maaliif nama kana dabarsitee kennuu akka barbaadde wanti himame hin jiru.

Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Obbo Nabiyaat Geetaachewu dhimmicha akka quba hin qabne BBC'tti himaniiru.

Gareeleen mormitootaa Sudaan erga humna waraanaa biyyattii waliin aangoo qooddachuuf waliigaltee mallatteessanii booda walii isaanii gidduutti ammoo hariiroon akkamii jiraachuu akka qabu Finfinneetti mari'ataa jiru.

Gareeleen mormitootaa Sudaan fi Manni maree ce'uumsaa humna waraanaa biyyattii aangoo qooddatanii yeroo ce'umsaa waggaa sadiif turuuf biyyattii bulchuuf waliigaltee mallatteessaniiru.

Haa ta'u malee gareen finciltootaa 'Sudan Revolutionary Front' jedhaman waliigaltee kana keessa hin jirani.

Waliigaltichi hunda hirmaachisuu dhabuun ammoo deebi'ee rakkoo uumuu mala yaada jedhutu jira.

Kanaafi gareelee finciltootaa dabalatee dhaabbileen mormitootaa Finfinneetti mari'ataa kan jiraniif.

Jibril Ibraahiim osoo silaa dabarfamee kennameera ta'ee adeemsa nagaa amma dura jiruu fi waliigaltee mallattaa'e kana gufachiisu danda'a ture.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata