Lammiin Raashiyaa Maaksiim Daadaashev buunyaa irratti miidhame lubbuun dabarte

Morkataa buunyaa Maaksiim Daadaashev Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Daadaashev kana dura morkii taasise 13 hunda injifateera

Dorgomaan buunyaa lammii Raashiyaa Maaksiim Daadaashev morkii buunyaa 'IBF' kan ulfaatina xiqqaa irratti morkataa isaa Subriyeel maatiyaasin erga miidhamee booda lubbuun dabarte.

Akka gabaafametti taanaan dorgomaan umuriin isaa 28 tahe kuni morkii booda gara kutaa uffannaatti dhaabatee adeemuu hin dandeenye.

Leenjisaan isaa Baadi Maakgirt marsaa 11ffaa irratti morkii akka dhaabu taasianiiru.

Sammuu keessa dhiignaan gara hospitaalaa geeffamun atattamaan wal'aansi baqaqsanii hodhuu isaaf taasifamus lubbuutti deebi'u hin dandeenye.

Federeeshiniin Buunyaa Raashiyaa qorannoo eegaluu isaa beeksiseera.

Barreessaan olaanaa federeeshinichaa Umaar Kiremileev ibsa isaanii keessatti 'sarbamninsi wayii ture,'' jedhaniiru.

''Maaksiim Daadaashev dhabneerra. Ol adeemaa keenya ture. Maatii isaa qarshiin dabalatee ni gargaarra.

Waan dhalate baruuf qorannoo ni taasifna. Kuni ispoortii kamuu keessa ni mudata. Garuu, rakkoon namni harka keessaa qabu waan dhalate natti fakkaata,'' jedhaniiru.

Lammiin Raashiyaa jireenya isaa USA godhate kuni morkii isaa 13 darbanuu injifateera. Haa ta'u malee, lammiin Portoo Riikoo Maatiyaas morkii Meerilaand taasifame irratti isa hubeera.

Leenjisaan isaa Maakgirt morkataa buunyaa baay'ee miidhame kana morkii akka dhaabu 'amansiisuu hin dandeenye' jedhaniiru.

Federeeshiniin Raashiyaa akka jedhetti morkii booda wal'aansi baqaqsanii hodhu 'rakkisaadha' jedhame taasifamus onneen isaa gaafa Kibxataa hojii dhaabde.

Namoonni buunyaa keessa turan gadda du'a isporteessaa kanaan itti dhagahame ibsaa jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata