Oduu jette jetteen namoonni saddeet Baangilaadeshitti ajjeefaman

Haati mucaa lamaa Aadde Taslimaa Beegum balbala mana barumsaatti reebamanii ajjeefaman Image copyright Police handout
Goodayyaa suuraa Haati mucaa lamaa Aadde Taslimaa Beegum balbala mana barumsaatti reebamanii ajjeefaman

Oduun sobaa ijoolleen ukkaamfamaniiru jedhu intarneetii gubbaa biyya Baangidaaleshitti gad- lakkifame lubbuu namoota saddeeti galaafachuu poolisiin dubbate.

Poolisiin akka jedhetti namoonni ajjeefaman kuni kan du'aaf saaxilaman oduun riqicha Paadimaa Kibbaa magaalaa guddoo biyyattii, Daakaa, argamu ijaaruuf wareegni namaa barbaachisa jedhu erga faca'ee booda.

Oduun hin mirkanaa'in kuni pirojektii dolaara biiliyoona 3 ijaarsisuuf mormi daa'immanii qalamaa jira jedha.

Gareen namootaa kana dhagahanis namoota daa'imman sababa kanaaf ukkaamsani fudhatan jedhan ajjeesaniiru.

Qondaalli poolisii Baangilaadesh ripportarootatti akka dubbatanitti namoonni ajjeefaman daa'imman ukkaamsanii fudhatan hin qabani.

Haati ijoollee lamaa Taslimaa Beegum namoota saddeet ajjeefaman kessaati. Namoonni 30 ol sababa oduu kanaan haleellaan irratti raawwateera.

Ajjeechaa haadha ijoolleen walqabatee namoonni 8 shakkiidhaan to'annoo jala kan oolan yoo ta'u shan biroonis barbaadamaa akka jiran AFP'n gabaaseera.

Aadde Taslimaa Beegum waa'ee galmee ijoollee mana barumsaa gaafachuf dhaqanis namoonni daa'imman ukkaamsuu dhaqan jedhanii balbala mana barumsaatti reebanii ajjeesan jechuun kanneen argan miidiyaa 'bdnews24' jedhamuf himaniiru.

Barsiisaan miidiyaa kanatti dubbatanis homaa gochuu akka hin dandeenye himan.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Hogganaan poolisii Baangilaadesh Jaaved Paatiwaari namoonni oduu jette jettee haasa'amu akka itti dhiisan dhaamaniiru

Akkamin oduun jette jettee kuni babal'achuu eegale

Akka miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanitti oduun sobaa kuni miidiyaalee hawaasummaa irratti torban lama dura eegalee namoonni walii qooduu eegalan.

Inumaa gabaasni tokko dargaggeessi tokko mataa mucaa miidhame qabate tokko Kaaba biyya Baangilaadeshitti argameeraa jedha.

BBC'n barreeffamootaafi viidiyoowwan garaa garaa fesbuukii gubbaa waa'ee oduu odeeffamaa jiru agarsiisan argeera.

Ibsa gaafa Roobii kenname irratti qondaalli poolisii biyyattii wantoonni fesbuukii irratti gadhiifaman beekaa ''biyyattii keessa nagaan akka dhabamu gochuufi'' jedhan.

Haa ta'u malee, waa'ee namoota kana raawwatan jedhan waan dubbatan hin qabani.

Qondaaltonni maal hojjetaa jiru?

Poolisiin namoonni akka seera hin cabsineef miidiyaafi kaaniin ummata hubachiisaa jira.

Chaanaalonni Yuutubii 25, fuulonni febuukii 60 akkasumas marsariitiiwwan 10 oduuwwan sobaa facaasun shakkaman cufamuu isaanii qondaalli poolisii kuni himaniiru.

Baadiyyaa keessatti sagalee guddistuu fayyadamuun ummata hubachiisaa akka jiran qondaaltonni bakkasii dubbataniiru.

Miidiyaan biyya keessaa akka gabaasetti rakkoon walfakkaataa bara 2010 Baangilaadeshitti mudateera.

Haalumti walfakkaataa Hindii keessatti 'WhatsApp'' gubbaa eegale lubbuu namoota lamaa galaafatun isaa ni yaadatama.

Torban muraasa dura immoo haalli wal fakkaataa biyya Itoophiyaa Naannoo Amaaraa Kibba Wallootti lubbuu namoota shanii galaafachuun isaa ni yaadatama.

Odeessa kana irratti dabalata