Joordaan godambaa konkolaataawwan waraanaa kan bishaan jalaa agarsiiste

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Citaawwan meeshaalee waraanaa walitti suphaman tujuba bishaanii m28 jala jiru

Joordaan godambaa waraanaa jalqabaa kan bishaan jalaa naannoo qarqara Galaana Diimaa agarsiiste.

Sagantaa gaafa Roobii adeemsifameen biyyattiin taankiiwwan, konkolaataawwan waraanaa, helikooptariifi loltuuwwan dhidhimsiisteetti.

Konkolaataawwan akka lafa waraanaa jiranitti akka fakkaatanitti kaa'aman.

Qondaalotni mootummaa agarsiisni kuni turistootaaf ''waan haaraa'' dha jedhaniiru.

Ispoortii, naannoofi agarsiisaaf ni taha jedhan.

Meeshaalee tujuba bishaanii keessatti agarsiifaman keessaa helikooptariiwwaan Human Qilleensaa maatii mootii biyyattiin kennamam keessatti argamu Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Meeshaalee tujuba bishaanii keessatti agarsiifaman keessaa helikooptariiwwaan Human Qilleensaa maatii mootii biyyattiin kennamam keessatti argamu
Taankii bishaan jalaa mul'atu Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Abbaan Taayitaa Zoonii Diinagdee Aqaab Joordaan waantoonni nama miidhuu danda'an bishaan keessa otoo hin seeniin keessaa baafameera jedheera
Godambaan kun namoota bishaan jala daakaniifi turistoota doonii bishaanii oofaniifi banaa dha Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Godambaan kun namoota bishaan jala daakaniifi turistoota doonii bishaanii oofaniifi banaa dha
Namoota bishaan keessaa bahanii qarqara galaanarra deeman Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Qarqarri Kaaba Galaana Diimaa lafa tuuristoonni baayyeen walgahani dha

Mirga abbummaa suuraa eegamaa dha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata