Li Yaansiyaa: Dubartiin Chaayinaa daa'imman 118 kunuunsitu hidhamte

Suuraa Li Yaansiyaa Image copyright Weibo
Goodayyaa suuraa Li Yaansiyaa yeroo tokko gargaartuu namootaa jedhamtee faarfamaa turte

Dubartiin Chaayinaa umurii waggaa 54 Li Yaansiyaa jedhamtuufi daa'imman 118 kunuunsuudhaan goota jedhamtee faarfamaa turte hidhaa waggaa 20n adabamte.

Li Yaansiyaa mana murtii Wu'an kan kutaa biyyaa Hebeeyi keessatti argamutti dhiyaachuun yakka maallaqa waliin dhahuun fayyadamuu, maqaa ofii tolfachuurratti xiyyeeffachuu fi maqaa daa'immaniitiin maallaqa guurrachuutin walqabatee himati irratti dhiyaateera.

Haati daa'imman hedduu kunuunsuudhaan maqaan masoo 'Haadha jaalalaa' jedhu kennameefii ture kun maallaqaanis doolaara Ameerikaa 388,000 adabamteetti.

Namoonni yakka raawwatame keessatti ishee waliin hirmaataniiru jedhaman, jaalallee ishee dabalatee, waliin himatamaniiru.

Jaalalleen ishee Suu Kii yakkoota akka safuu hawaasaa balleessuu, hannaa fi daa'imman itti yaadee miidhuudhan himatamee waggaan 12fi jiini 5 itti murtaa'eera.

Hiriyoonni biroon ammoo hidhaa hanga waggaa afuriitu itti murtaa'e.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata