Lammileen Tarkii Naayijeeriyaa kutaa biyyaa Kiwaaraa keessatti butamanii turan gadhiifaman

Hojjetoonni ijaarsaa lammii Turkii ta'an kunneen afran erga gadhiifamanii gara imbaasii Turkii geeffamaniiru Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Hojjetoonni ijaarsaa lammii Turkii ta'an kunneen afran erga gadhiifamanii gara imbaasii Turkii geeffamaniiru

Lammileen Tarkii afur Naayijeeriyaa kutaa biyyaa Kiwaaraa jedhamtu gara lixa biyyattii keessatti hidhattoota hin beekamneen butamanii turan torban tokkoo booda gadhiifamuu poolisiin dubbate.

Namoonni afran kun hojjetoota ijaarsaa yommuu ta'an torban darbe mana dhugaatii keessaa qabaman.

Hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne namoota kana ukkaamsuun butan Dolaarri miliyoona 1 isaaniif akka kennamu gaafatanis kan ture ta'uus, "haal-duee tokko malee" maallaqni osoo hin kaffalamiiniif gadhiifamuu isaanii ibsa poolisiin.

Naajeeriyaa keessatti maallaqaaf jecha namoota ukkaamsanii butuun beekamaadha.

Lammileen biyya alaafi warrumti Naajeeriyaa ta'anii maqaafi qabeenya garii qaban ammoo addaatti irratti xiyyeeffatama.

Torban lama dura saamtonni galaanarraa qarqara galaanaa Naajeeriyaatti doonii meeshaa fe'u haleeluudhaan lammilee Tarkii 10 butuunii turan. Carraan namoota butamanii kanaas hin beekamne.

Kontiraakteroonni Tarkii kunneen Jimaata darbe ture kan bosona keessatti argaman, akka komishinarri poolisii kutaa biyyaa Kiwaaraa Kayodee Egbetokuun BBC'tti himanitti.

Hojiin baraaruu poolisii kutaa biyyattiidhaan kan gaggeeffame yommuu ta'u, magaalaa guddittii biyyattii Abujaarraa namoonni faana dha'aniifi gareen qondaaltota poolisii gargaarsaaf dabalamaniiru.

Akka Obbo Egbetokuun jedhanitti, hojii baraaruutiin dura namoota warra ukkaamsanii butan sadii duraan to'annoo oolchuun hedduu gargaareera.

"To'annaan kun ammoo miseensota garee saamtotaa warra hafanirratti dhiibbaa waan godheef haal-duree tokko malee namoota ugguran kana gadhiisaniiru," jedhan.

Miseensota garee saamtotaa hafan to'anna jala oolchuudhaafis poolisiin adamsaa jiraachuu beekiseera.

Lammiileen Tarkii kunneen afran erga gadhiifamanii booda haala fayyaasaanii ilaaluudhaaf qorannoon taasifameeraaf.

Ambaasaaddarri Imbaasii Tarkii Naajeeriyaatti argamuu Meliih Ulereen dhiphinni ture amma darbeera waan ta'eef gammadneerra; namoota hojii gadhiisisuu keessatti hirmaatanis galateeffataniiru.

Naajeeriyaan rakkoo ukkaamsanii butuudhaan hedduu rakkachaa jirti. Namoonni/saamtonni nama ukkaamsan kunneenis maallaqa miliyoona hedduu akka kaffalamuuf gaafatu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata