Hoogganaan biiroo basaasaa Ameerikaa Daan Kootis aangoo gadhiisan

Hoogganaan biiroo basaasaa Ameerikaa Daan Kootis Image copyright Reuters

Hoogganaan biiroo basaasaa Ameerikaa Daan Kootis fedhiisaaniitiin aangoo gadhiisan. Qondaaltota olaanoo bulchiinsa Traamp keessaa fedhiisaanitiin aangoo gadhiisaan isaan haaraa ta'uun ibsameera.

Donaald Traamp toora tiwitaraasaanirratti bulchaa bulchiinsa Teeksaas Joon Raaytiikiliif bakka buusuuf akka jiran beeksisaniiru.

Dhimma Raashiyaa fi Kooriyaa kaabaatiin wal qabaturratti Traamp wajjjin akka wal dhabanitu himama.

Daayireektarri basaaasaa biyyaalessaa kun CIA fi Biiroo tika biyyatti dabalatee eejensiiwwan basaasaa 17 hoogganaa akka turaniitu himame.

Keessa beektoonni akka jedhanitti, Preezidant Traamp fi hoogganaan biiroo tika biyyatti kun dubbiirratti wal dhabaa turan.

Jechootanis Preezidant Traamp hoogganaa kana qeeqaa turan.

Yaaddoo Iraan Ameerikaarraan geessisuu maltu ilaalchisees ji'oota dura Traamp hoogganaa waajira basaasaa kanaan rincicaa fi kan oogummaa hin qabne ittiin jedhaniiru.

Bara bulchiinsa Traaamp qondaaltonni olaanoon aangoosaanii gadhiisuun kuni kan jalqabaa miti.

Dubartoonni afran dubbii Tiraamp balaaleffatan

Manni Murtii Ameerikaa ijaarsa dallaa daangaaf murteesse

Ministira humna ittisa biyyatti Jeemsi Waatis dabalatee ministirri dantaa alaa Riiks Tilirsan aangoo gadhiisuu isaanii yaadannoo dhiyeenyati.

Raashiyaan filannoo Ameerikaaa keessa harka seensiftatte jedhame turerratti, hariiroo Tiraamp kiim joong Un waliin uumaniirratti fi dhimma waldhabbii Iraan waliin qabanirratti Preezidant Traamp waliin waldhabaa turan.

Waggaa lama fi walakkaaf aangoo kanarra kan turan Koots, yeroon waajiricha hoogganaa ture keessatti hawaasni waajirichaa ''yeroo kamiyyuu caala jabaa ta'aniiru'' jedhan.

''Amma gara boqonnaa biraatti yeroon itti ce'udha jedheen amana.''

Ji'oota shan dura Preezidantt Traamp namni kun aangoorra akka turan gaafatnii kan turan ta'us, garaagartummaan yaadaa imaammata haajaa alaarratti qaban araaramuu kan hin dandeenyedha jedhama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata