Mana taphataa Arsenaal Mohaammad Elniniitti reeffi namaa argame

Mohaammad Elniiniin taphataa Arsenaali Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Mohaammad Elniiniin taphataa Arsenaali

Mana taphataa Arsenaal Mohaammad Elninii biyya Masrii argamutti reeffi namaa tokkoo argame.

Abbaan utubaa Arsenaal kanaa, Obbo Naasar, jalqaba akkuma reeffa nama tokko arganiin poolisii waamanii itti agarsiisuun akka qoratamu taasisaniiru.

Reeffi kun kan argame mana Mohaammad Elniinii kan biyya dhaloota isaa Masirii ykn Gibtsi jiru keessattidha.

Akka jedhamutti, namtichi du'e kun mana taphatichaa ijaaramaa jiru keessaa hatuu dhaqee shuboo elektirikiin isa qabe jennaa du'e.

Mana amma namni keessatti du'e argame kana maatiin isaa dhaabbata gargaarsaa tokkoof akka biroo godhataniif dhiyeenya kennanii ture.

Waan dhalate kana taphataa kanatti bilbilaan itti himameera.

Taphatichi bara kana kilabii isaa waggota sadiif keessa ture Arsenaaliin gadhiisee baha jedhamee eegama.

Yeroon jijjiirraa taphattootaa osoo hin xumuramiin akka bahu kan ibsamu Kiristaal Paalaasiif jijjirraa Wilfireed Zahaaf ni kennama hamiin jedhus miidiyaaleen gabaasaa jiru.

Taphni Piriimiyeer liigii Ingilizii kan bara 2019/2020 torban dhufu ni eegala.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata